Cele mai frumoase românce se vor afla, în week-end, la Costinești

0
251

miss-litoral-2

Eve­ni­men­te­le Fashion­tv Sum­mer Fes­ti­val de wee­kend-ul aces­ta vor avea loc în com­ple­xul Vox Maris Grand Resort din Cos­ti­nești.

Sâm­bă­tă, 20 august, va avea loc o nouă edi­ție a com­pe­ti­ți­ei intre­na­țio­na­le Miss Fashion­tv Bla­ck Sea, dar si pre­zen­tari de moda ale unor impor­tan­ti desig­neri romani si inter­na­tio­nali.

Prin inter­me­di­ul Fashion­tv, acest con­curs inter­na­tio­nal le ofe­ra tine­re­lor san­sa unei cari­e­re de top-model si pre­zen­ta pe cele mai rav­ni­te catwa­lk-uri ale lumii. Ast­fel, pri­me­le 7 cas­ti­ga­toa­re ale com­pe­ti­ti­ei vor avea san­sa sa par­ti­ci­pe la con­cur­su­ri­le Miss Fashion­tv din toa­ta lumea, dupa cum urmea­za: in luna sep­tem­brie Miss Fashion­tv Tur­cia si Miss Fashion­tv Thai­lan­da, in luna noiem­brie Miss Fashion­tv Dubai si Miss Fashion­tv Sin­ga­po­re, urmand ca fina­la inter­na­tio­na­la a con­cur­su­lui sa se des­fa­soa­re anul vii­tor in Chi­na.

Dumi­ni­ca, 21 august, ince­pând cu ore­le 22:00, pe sce­na de la Vox Maris din Cos­ti­nești va avea loc eve­ni­men­tul Gala Turis­mu­lui de pe Lito­ra­lul Roma­nesc- Fashion­tv Tou­rism Awar­ds, dar si pre­zen­tari de moda ale unor impor­tan­ti desig­neri autoh­toni si inter­na­tio­nali.

In cadrul galei vor fi pre­mi­a­te cele mai apre­cia­te des­ti­na­ții de pe lito­ral din toa­te cate­go­ri­i­le de ser­vi­cii: com­ple­xuri, hote­luri, res­ta­u­ran­te, plaje/ bea­ch bar-uri, clu­buri, cen­tre de rela­xa­re și tra­ta­ment și ser­vi­cii.

La eve­ni­ment vor fi pre­zen­ti repre­zen­tan­ti ai Minis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei, Comer­tu­lui Rela­ti­i­lor cu Medi­ul de Afa­ceri, ai Auto­ri­ta­tii Natio­na­le pen­tru Turism, dar si Euro­par­la­men­tari din Par­la­men­tul Euro­pei de la Bru­xe­l­les.

Mai mult, în observator.ro, Joi, 18.08.2016.

Locuri de mun­ca in Man­ga­lia:
Jobs by neuvoo.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply