SRI recomandă celor care pleacă în concediu să evite folosirea reţelelor wi-fi

0
167

sri (Small)

Ser­vi­ci­ul Român de Infor­ma­ţii (SRI) reco­man­dă per­soa­ne­lor care plea­că în con­ce­dii să evi­te a se conec­ta la reţe­le­le wi-fi publi­ce.

  • La con­e­xiu­nea în regim wire­less tre­bu­ie avu­te în vede­re urmă­toa­re­le reguli de secu­ri­ta­te: evi­ta­rea conec­tă­rii la wi — fi publi­ce, întru­cât exis­tă hac­keri care clo­nea­ză loca­ţii de tip free wi-fi şi acce­sea­ză date­le per­so­na­le.
  • Folo­si­rea de către fir­me, de con­e­xiuni de tip VPN, prin care date­le trans­mi­se sunt crip­ta­te.
  • Folo­si­rea per­ma­nen­tă a firewa­ll-ului pen­tru a pre­ve­ni even­tu­a­le­le intru­ziuni.
  • Acce­sa­rea de site-uri şi ser­vi­cii web care nu nece­si­tă date per­so­na­le sau paro­le de acces per­so­nal.
  • Acce­sa­rea de ser­vi­cii web care folo­sesc con­e­xiuni de tip https deo­a­re­ce sunt crip­ta­te”, este anu­nţul SRI.

replicaonline.ro, mier­curi, 20.07.2016.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele