Ei ne reprezintă la Rio. Jocurile Olimpice. Echipa României numără 96 de sportivi și 7 rezerve

0
180

Simo­na Halep este anun­ța­tă în lot.

echiparomanieirio

LIBERTATEA: Comi­te­tul Exe­cu­tiv al Comi­te­tu­lui Olim­pic și Spor­tiv Român a apro­bat com­po­nen­ța Echi­pei Olim­pi­ce a Româ­ni­ei care va par­ti­ci­pa la Jocu­ri­le Olim­pi­ce de la Rio de Janei­ro (5–21 august) și care cuprin­de 96 de spor­tivi și 7 rezer­ve, potri­vit site-ului COSR.

Româ­nia va par­ti­ci­pa la 16 dis­ci­pli­ne spor­ti­ve, iar cele mai nume­roa­se loturi sunt cele de la atle­tism și cano­taj, cu câte 18 spor­tivi.

De men­țio­nat pre­zen­ța atle­tei Cla­u­dia Ștef (20 km marș), depis­ta­tă pozi­tiv la mel­do­ni­um, dar căre­ia COSR i‑a per­mit să par­ti­ci­pe la JO 2016 având în vede­re con­cen­tra­ția mică din pro­ba sa. Deși s‑a luat o deci­zie simi­la­ră și în pri­vin­ța cano­iș­ti­lor Leo­nid Carp și Andrei Ște­fan Strat (C2 — 1.000 metri), aceștia nu figu­rea­ză în lotul anun­țat de COSR.

Port­dra­pe­lul echi­pei Româ­ni­ei la cere­mo­n­ia de des­chi­de­re din 5 august va fi gim­nas­ta Cătă­li­na Ponor.

Mai mult, in libertatea.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele