Diana Slav: Evenimente pe litoral vara 2016

0
275

aeromania-2016

Ince­pe sa-mi pla­ca mult sa vad cate eve­ni­men­te fru­moa­se tot apar pe lito­ral. Va las mai jos o scur­ta lis­ta:

Aero­ma­nia 2016 – ani­ver­sa­rea de 10 ani, des­pre care v‑am deta­li­at aici.

7 iulie – Targ Anti­chi­tati Con­stan­ta Revi­val – Con­stan­ta ince­pe sa atra­ga dori­to­rii de fru­mos si de poves­ti si acest targ va poa­te oferi asa. Va fi pe toa­ta peri­oa­da esti­va­la in Pia­ta Ovi­diu. Aici deta­lii eve­ni­ment.

targ-revival

15 iulie – 4 sep­tem­brie – Caru­sel Cool­tu­ral – Mama­ia – in buri­cul Mama­iei se pune accent pen­tru pri­ma data pe alte for­me de dis­trac­tie. Aici aveti eve­ni­ment pen­tru 15 – 17 iulie si am gasit si pen­tru 22 – 24 iulie pe Con­stan­tea­nul.

20 iulie – con­fe­rin­ta” Ele au reu­sit” pe 20 iulie. Va fi deja edi­tia a doua, deja stim la ce sa ne astep­tam si cu sigu­ran­ta vom avea par­te de un veni­ment deo­se­bit. Voi reve­ni si aici cu deta­lii, dar cu sigu­ran­ta vor fi si sur­pri­ze, asa ca meri­ta sa fiti aco­lo.

ele-au-reusit

29 – 31 iulie – Con­cer­te Euro­pa FM Live pe pla­ja – aici deta­lii eve­ni­ment

M‑am uitat pe lis­ta de artisti anun­tati, si chiar imi pla­ce ziua de dumi­ni­ca.

europa-fm-live

30 iulie – The Colo­ur Run – Mama­ia – deja eve­ni­ment cu tra­di­tie – aici deta­lii eve­ni­ment.

5–6 august – Con­stan­ta Ral­ly Show – aici deta­lii eve­ni­ment si pro­gram eve­ni­ment.

P.S. – se cau­ta volun­tari.

rally-show

6 august – Mama­ia – Mis­ca­rea Face Bine – o alta acti­vi­ta­te cu tra­di­tie deja – anul aces­ta voi par­ti­ci­pa si eu ala­turi de Cris­ti­na de la Spor­tul E Sana­tos si vom topai gra­ti­os pe ghe­te­le de kan­goo.

6 – 7 august – Ziua Por­ti­lor Des­chi­se Port Mili­tar – ca de obi­cei in wee­kend-ul de dina­in­te de Ziua Mari­nei este ziua por­ti­lor des­chi­se la nave­le mili­ta­re. Doar ca in acest an vor avea 2 zile de vizi­ta, si sam­ba­ta si dumi­ni­ca, pro­gram 9 – 17. Se asi­gu­ra trans­port de la poar­ta 1 la Dana 0. Aici Eve­ni­ment For­te­le Nava­le.

12 – 14 august – Spe­ll­gro­und. Un fes­ti­val cu ade­va­rat mare vine si la noi si nu poa­te decat sa ma bucu­re acest lucru. Acel wee­kend ori­cum era deja blo­cat fiind 15 august, iar acum cei care vin la mare au de unde ale­ge. Am gasit: eve­ni­ment Face­bo­ok, line-up 12 augustline-up 13 augustline-up 14 augustdeta­lii bile­te eventim.ro si bilete.ro

8 – 11 sep­tem­brie – Tall Ships Regat­ta. Este al doi­lea eve­ni­ment de acest gen de la noi dupa cel din 2014, care a fost geni­al. Va reco­mand sa mer­geti. Aici aveti arti­co­le­le mele pe zile: ziua 1ziua 2ziua 3ziua 4

tall-ships-regata-septembrie

 sur­sa: http://dianaslav.ro/evenimente-pe-litoral-vara-2016


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele