Atenție, turiști! 20 de km de plajă, sub steagul roșu de INTERDICȚIE a intrării în mare

0
251
roșu-pe-litoral (Small)

Ves­te proas­tă pen­tru cei aflați pe Lito­ral. Nu este vor­ba de răci­rea ușoa­ră a vre­mii, ci de ceva mult mai greu de supor­tat. Turiș­tii care-și petrec con­ce­di­ul la Efo­rie Nord, Efo­rie Sud, Olimp, Venus, Saturn, Man­ga­lia, 2 Mai şi Vama Veche, pe o lun­gi­me a pla­jei de 20 km, au fost întâm­pi­nați în aceas­tă dimi­nea­ță de stea­gul roșu care anun­ță inter­dic­ția de a intra în apă. Nu intră nimeni, nici măcat îno­tă­to­rii de performană.

Vasi­le Bor­teş, şeful sal­va­ma­ri­lor din sudul lito­ra­lu­lui a decla­rant, con­form Realitatea.net: „Am fost înş­ti­inţa­ţi de cei din Con­stanţa că urmea­ză trei zile de foc pen­tru tot lito­ra­lul: vânt puter­nic, curenţi puter­nici, rafa­le de vânt”.

În cele­lal­te sta­ţiuni, sal­va­to­rii au arbo­rat stea­gul gal­ben, semn că pot intra în apă doar cei care pot îno­ta foar­te bine. Marea extrem de agi­ta­tă este expli­ca­tă de mete­o­ro­logi prin furt­u­na din larg, aco­lo unde valu­ri­le ating câţi­va metri.

Aure­lia Apos­tol, AMPress, Mier­curi, 20 iulie 2016.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply