Ziua învăţătorului este sărbătorită pe 5 iunie

0
143

În fie­ca­re an, la 5 iunie, este săr­bă­to­ri­tă Ziua învă­ță­to­ru­lui.

ziua-invatatorului

La 9 octom­brie 2007, depu­ta­ții au adop­tat, cu 203 voturi pen­tru, 3 împo­tri­vă și 3 abți­neri, pro­iec­tul de lege pri­vind insti­tu­i­rea Zilei învă­ță­to­ru­lui pe data de 5 iunie a fie­că­rui an. Aceas­tă dată a fost sta­bi­li­tă prin legea nr. 289 din 29 octom­brie 2007, mani­fes­ta­rea urmând a avea un carac­ter edu­ca­țio­nal, națio­nal, apo­li­tic și cul­tu­ral.

Ziua de 5 iunie poar­tă sem­ni­fi­ca­ția zilei de naș­te­re a das­că­lu­lui Ghe­or­ghe Lazăr, înte­me­ie­to­rul învă­țămân­tu­lui modern româ­nesc (n.5 iun. 1779 — m.17 sept. 1823).

Cites­te mai mult pe RTV.NET


Fol­low us: @MangaliaNews, on Twit­ter and Man­ga­li­a­News Punc­tRo, to Face­bo­ok
Locuri de mun­ca in Man­ga­lia:
Jobs by neuvoo.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele