SUPER SHOW pe Aeroportul Tuzla. AEROMANIA IMPLINESTE 10 ANI!

0
827

ras-aeromania-aeroport-tuzla

Aero­ma­nia-2016 impli­ne­ste 10 ani si pe 2 Iulie, va invi­ta la un super show pe Aero­por­tul Tuz­la.
Par­ti­ci­pa la con­cur­sul PRO FM si cas­ti­ga unul din­tre cele 5 super pre­mii:
2 pache­te cu zbor de agre­ment, invi­ta­tie VIP si insig­na Aero­ma­nia by Micri Gold Biju­te­rii si 3 pache­te invi­ta­tie VIP + insig­na. See you the­re! Mai mul­te deta­lii AICI => http://tinyurl.com/z7z3uvo

Aero­ma­nia-2016 impli­ne­ste 10 ani si pe 2 Iulie, va invi­ta la un super show pe Ras Aero­port Tuz­la Lrtz .
Lasa un comen­ta­riu cu nume­le unui artist care va urca pe sce­na Aero­ma­nia si cas­ti­ga unul din­tre cele 5 super pre­mii:

2 pache­te cu zbor de agre­met, invi­ta­tie VIP si insig­na Aero­ma­nia by Micri Gold Biju­te­rii si 3 pache­te invi­ta­tie VIP + insig­na. See you the­re! Mai mul­te deta­lii AICI =>http://tinyurl.com/z7z3uvo

Bile­te VIP la Aero­ma­nia 2016!

Vreţi un plus de vizi­bi­li­ta­te şi de con­fort, un antu­raj select şi auto­gra­fe de la piloţi şi cân­tă­reţi? La Aero­ma­nia-2016 exis­tă bile­te VIP ce pot fi achi­zi­tio­na­te de pe site-ul www.vreaubilet.ro. Sunt dis­po­ni­bi­le în două vari­an­te: bile­te VIP (75 lei), pen­tru acce­sul în zona spe­cial ame­na­ja­tă în pri­ma linie a acro­ba­ţi­i­lor, arti­fi­ci­i­lor şi con­cer­te­lor şi bile­te­le ZBOR VIP (350 lei), ce includ o plim­ba­re dea­su­pra pla­je­lor cu unul din­tre avi­oa­ne­le din flo­ta Regio­nal Air Ser­vi­ces.

http://www.vreaubilet.ro/compo…/…/item/2060-aeromania-10-ani

Te intrebi cu cine sa lasi copi­lul ca sa vii la Aero­ma­nia pe 2 iulie?
Ia‑l cu tine, avem con­cur­suri de lan­sat avi­oa­ne de har­tie, de sarit in saci, de arun­cat cu monezi in gale­tu­se si con­curs de inal­tat zme­ie. Pen­tru cei foar­te mici avem tot avi­oa­ne, dar de colo­rat. Si mai avem ceva: tea­tru de papu­si cu Ano­ni­mo & frien­ds.

Iar pen­tru pau­ze­le de masa, ne-am pre­ga­tit cu man­ca­re bio si raw vegan si cu sucuri natu­ra­le si limona­da­da. Copi­ii au si ei Aero­ma­nia lor!

Sur­sa: facebook.com/RegionalAirServices, 25.06.2016.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply