PREMIERA spectacolului ”FURTUNA” de William Shakespeare, la Casa de cultură din Mangalia

0
444

Premiera spectacolului ”Furtuna” de William Shakespeare va avea loc Duminică, 12 iunie, ora 18:00, la Casa de Cultură din Mangalia. Distribuția impresionantă, costumele cu parfum de epocă și interpretarea elevilor-actori vor asigura o seară memorabilă de teatru.

 furtuna-scoala-gala-galaction-mangalia

Dumi­ni­că, 12 iunie 2016, la ora 18:00, va avea loc pre­mie­ra spec­ta­co­lu­lui ”Furt­u­na” de Wil­li­am Sha­kes­pea­re. Orga­ni­za­to­rii aces­tui eve­ni­ment sunt Aso­ci­a­ția de părinți și Școa­la Gim­na­zi­a­lă ”Gala Galac­tion” Man­ga­lia.  

Regia: Mir­cea TUDOSĂ
Asis­tent de regie: Doi­na CURELARU
Sce­no­gra­fia: Mir­cea TUDOSĂ

Dis­tri­bu­tia spec­ta­co­lu­lui cu pie­sa „Furtuna”este urmă­toa­rea:

PROSPERO, duce­le legi­tim al Mila­nu­lui – Ana Petra­che

MIRANDA, fii­ca lui Pros­pe­ro – Mara Rusu
SEBASTIAN, fra­te­le său – Cla­u­dia Dubei Marin
ALONSO, rege al Nea­po­le­lui — Ște­fa­nia Țifui 
ANTONIO, fra­te­le său, duce­le uzur­pa­tor al Mila­nu­lui – Cla­u­diu Bar­bu
FERDINAND, fiul rege­lui Alon­so – Iri­na Mere­u­ță
ADRIAN, nobil – Bogdan Pet­cu
TRINCULO, măs­că­rici – Maria Folea­nu
STEPHANO, un piv­ni­cer tur­men­tat – Ghe­or­ghe Cris­ti­an Ale­xan­dru

IRIS, nim­fă – Gra­z­zie­la Mir­cio­iu
CERES, nim­fă – Bian­ca Pas­cu
IUNONA, nim­fă – Ama­lia Marin

CĂPITANUL VASULUI – Alin Dan
ȘEFUL DE ECHIPAJ — Remus Col­cer
Mari­nari: 
— Ște­fan Dâr­jan
— Andrei Curu­ia
— Ius­tin Ior­da­che
— Alex Bulen­co
— Fabian Argin­ta­ru
— Albert Șol­tu­zu
— Gabriel Damian

CALIBAN, un sclav săl­ba­tic

ȘEFUL CALIBAN – Alex Ște­fă­ne­scu
Cali­bani:
Ște­fan Dâr­jan 
Gabriel Damian 
Toma Găi­nă 
Cla­u­diu Măcău 
Andrei Curu­ia
Ius­tin Ior­da­che 
Alin Dan 
Dra­goș Ando­ne 
Alex Bulen­co 
Remus Col­cer 
Fabian Argin­ta­ru

ȘEFA Arie­le­lor: Ama­lia Marin 
Arie­le:
Lua­na Dan 
Ana – Maria Roș­ca 
Delia Necu­la 
Ale­xia Tran­daf 
Car­la Mir­cio­iu 
Mede­ea Voicu 
Ale­xan­dra Bădu­les­cu 
Ale­sia Pet­cu 
Ama­lia Mihai 
Teo­do­ra Cor­nea 
Ralu­ca Vie­ru 
Ale­sia Petra­che 
Nata­lia Ade­la Opriș 
Sân­zia­na Bălă­cea­nu 
Lari­sa Maria Bogleș 
Lea Tăna­se 
Maria Emi­lia Pur­ca­ru 
Cla­u­dia Bre­o­tă 
Ioa­na Răca­ru 
Ale­sia Panai­te 
Daria Mus­tea­ță 
Miru­na Ghe­or­ghe 
Patri­cia Flori­că 
Bian­ca Piroi 
Maria Jila­vu 
Lavi­nia Iri­mia 
Mădă­li­na Hali­bei
Oana Mari­ne­scu
Mar­ta Pod­go­rea­nu
Ale­xan­dra Duca
Lui­za Șer­ba­ne­scu
Anca Coma­nici
Maria Miș­că
Miru­na Gîlea
Ralu­ca Dulău
Teo­do­ra Fefea

Sece­ră­tori:
Iuli­an Voro­nea­nu
Andrei Stîl­pea­nu
Sorin Sofian
Răzvan Pet­cu 
Rama­zan Seval
Șer­ban Dumi­tru
Lucian Che­lu.

Direc­tor: prof. Adri­a­na POPESCU.

Par­te­neri Media: Man­ga­lia News, Edi­tia de Sud, Lito­ral Tv și Radio Con­stan­ta.

MULT SUCCES, TUTUROR, PE SCENĂ ȘI ÎN FURTUNA VIETII!

Man­ga­lia News, upda­te 08.06.2016.

Repu­bli­cat: 12.06.2016.

Citiți și: http://www.mangalianews.ro/2016/06/10/premiera-spectacolului-furtuna-de-william-shakespeare-mircea-tudosa-mesaj-catre-spectatori/


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply