Cum s‑a „colorat” harta judeţului Constanţa după alegeri

0
992

harta_judet_alegeri_locale2016-

Jumă­ta­te din pri­mă­ri­i­le din judeţ şi-au păs­trat în fun­cţie edi­lii şefi, în timp ce res­tul loca­li­tă­ţi­lor şi‑a schim­bat con­du­că­to­rul, pen­tru urmă­to­rii patru ani. „Repli­ca” vă pre­zin­tă har­ta poli­ti­că a judeţu­lui, în fun­cţie de culoa­rea poli­ti­că a celor aleşi în fun­cţia de pri­mar.

De pre­ci­zat fap­tul că, la nivel judeţean, PNL şi‑a adju­de­cat 28 de pri­mă­rii, în timp ce PSD are 33 de pri­mă­rii, asta dacă luăm în cal­cul şi muni­ci­pi­ul Con­stanţa, câş­ti­gat de Dece­bal Făgă­dău. UNPR câş­ti­gă pri­mă­ri­i­le în două comu­ne; ALDE are pri­mar în două loca­li­tă­ţi, între care ora­şul Hârşo­va, prin Vio­rel Ione­scu, iar PMP câş­ti­gă două pri­mă­rii, între care cea de la Cas­te­lu, prin Nico­lae Anghel.

Trei inde­pen­denţi şi-au adju­de­cat pri­mă­ri­i­le, între care Med­gi­dia (Valen­tin Vra­bie) şi Peş­te­ra (Mari­us Petre). De pre­ci­zat şi fap­tul că la Cer­na­vo­dă PSD a cerut ANULAREA ale­ge­ri­lor! A fost depu­să con­tes­ta­ţie la Biro­ul Elec­to­ral, după ce câş­ti­gă­tor a fost decla­rat libe­ra­lul Liviu Nego­iţă. Însă, susţi­ne PSD, ar fi fost înre­gis­tra­te fra­u­de.

O deci­zie în acest sens este aştep­ta­tă în cur­sul zilei de azi, însă libe­ra­lii sunt încre­ză­tori că ale­ge­ri­le nu vor fi relu­a­te: „Ei (repre­zen­tanţii PSD – n.r.) vor relu­a­rea ale­ge­ri­lor pen­tru pri­mar, CL, CJC. Nu exis­tă vicii de pro­ce­du­ră pen­tru ceea ce cer ei. Cu sigu­ranţă nu se vor relua ale­ge­ri­le”, a decla­rat, pen­tru „Repli­ca”, Liviu Nego­iţă, can­di­da­tul PNL la Pri­mă­ria Cer­na­vo­dă.

Ale­xan­dra ANTONreplicaonline.ro


Fol­low us: @MangaliaNews, on Twit­ter and Man­ga­li­a­News Punc­tRo, to Face­bo­ok
Locuri de mun­ca in Man­ga­lia:
Jobs by neuvoo.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply