Vesti bune pentru cadrele didactice: isi vor primi inapoi restantele salariale din 2008–2011

0
265
restante-salariale-profesori
Vesti bune pentru cadrele didactice: Legea privind diferentele salariale ale profesorilor a fost promulgata de presedintele Klaus Iohannis.

Toa­te cadre­le didac­ti­ce isi vor pri­mi ina­poi dife­ren­te­le sala­ri­a­le pen­tru peri­oa­da 2008–2011, asa pre­ve­de legea pro­mul­ga­ta de pre­se­din­te­le Kla­us Iohan­nis la sfar­si­tul sap­ta­ma­nii trecute.

Pro­fe­so­rii isi vor pri­mi asa­dar ina­poi spo­ru­ri­le si dife­ren­te­le sala­ri­a­le res­tan­te din peri­oa­da octom­brie 2008-mai 2011.

Aces­te drep­turi vor fi res­ti­tu­i­te pro­fe­so­ri­lor esa­lo­nat, intr-un inter­val de cinci ani, astfel:

- pri­mul an — 5% din valoa­rea dife­ren­te­lor salariale,
— al doi­lea an — 10% din valoa­rea dife­ren­te­lor salariale,
— al tre­i­lea an — 25% din valoa­rea dife­ren­te­lor salariale,
— al patru­lea an — 25% din valoa­rea dife­ren­te­lor salariale,
— al cin­ci­lea an — 35% din valoa­rea dife­ren­te­lor salariale.

In cazul pro­fe­so­ri­lor care se pen­sio­nea­za dupa data intra­rii in vigoa­re a legii, pla­ta se va face esa­lo­nat, ast­fel incat sa fie inche­ia­ta cel mai tar­ziu la data pensionarii.

Mai mult, aici: portalinvatamant.ro


Fol­low us: @MangaliaNews, on Twit­ter and Man­ga­li­a­News Punc­tRo, to Facebook
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply