ANGAJĂRI PE LITORAL. Sezonul estival vine cu joburi: ofertă mare, cerere mică!

0
234

mamaia

Româ­nia devi­ne, cu fie­ca­re an, o ţară cu tot mai puţi­nă forţă de mun­că. Tine­rii plea­că în stră­i­nă­ta­te, iar aca­să nu mai are cine să‑i înlo­cu­ias­că. Feno­me­nul îngri­jo­ră­tor se sim­te cel mai mult pe lito­ral, unde hote­li­e­rii şi patro­nii de res­ta­u­ran­te nu-şi găsesc anga­ja­ţi pen­tru nu mai puţin de 3 mii de locuri dis­po­ni­bi­le. Se cau­tă ospă­tari, bucă­tari, bar­mani, rece­pţio­neri şi came­ris­te, iar ofer­ta este cu mult pes­te cere­re. O par­te din anga­ja­tori sunt dis­pu­şi să ofe­re şi caza­re celor care vin din alte loca­li­tă­ţi.

La o sin­gu­ră tera­să din Mama­ia, patro­nul are nevo­ie de încă 10 anga­jați pen­tru ca ser­vi­ci­i­le să fie fără cusur pes­te vară. A dat anun­țuri pe inter­net, însă până acum nu a găsit oame­nii de care are nevo­ie. La fel și la o tera­să înve­ci­na­tă.

Sala­ri­ul este foar­te con­sis­tent, la aces­ta se ada­u­gă și ore­le supli­men­ta­re… în zile­le de sâm­bă­tă și dumi­ni­că cine vine mai pri­meș­te aproa­pe o o jumă­ta­te de sala­riu în plus’, expli­că Vasi­le Chi­ron­do­ja, admi­nis­tra­to­ru­lui unei tera­se din sta­țiu­nea Mama­ia.

Pro­gra­mul este o zi cu o zi, sala­ri­ul foar­te atrac­tiv. Pen­tru aju­tor nu cerem expe­rien­ță, doar la ospă­tari și bar­mani’, spu­ne mana­ge­rul tera­sei.

Ca să‑i  atra­gă pe sezo­ni­eri, mulți anga­ja­tori ofe­ră gra­tu­it caza­re și masă.

Româ­nul în gene­ral, pe sezo­nul esti­val, refu­ză locu­ri­le de mun­că ofer­ta­te, însă pro­ble­ma cea mai gra­vă este că Româ­nia expor­tă 4 mili­oa­ne de locuri de mun­că în stră­i­nă­ta­te, în schimb nu impor­tăm nimic’, expli­că Pre­șe­din­te­le Aso­ci­a­ți­ei Patro­na­le Mama­ia, Nico­lae Buco­va­lă.

Con­ti­nu­a­rea, pe reporterntv.ro, 21.04.2016.


Fol­low us: @MangaliaNews, on Twit­ter and Man­ga­li­a­News Punc­tRo, to Face­bo­ok


Elefant.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele