ALDE şi‑a lansat candidaţii la primăriile din judeţul Constanţa

0
197

lansare-candidati-alde

Observator.ro: ALDE şi‑a lan­sat, vineri, can­di­da­ţii la pri­mă­ri­i­le din judeţul Con­stanţa la un cunos­cut hotel de pe malul mării. La eve­ni­ment a par­ti­ci­pat şi preşe­din­te­le par­ti­du­lui, Călin-Popes­cu Tări­cea­nu. Aces­ta s‑a decla­rat foar­te încân­tat că sena­to­rul Gigi Chi­ru s‑a ală­tu­rat mem­bri­lor ALDE şi can­di­dea­ză la Pri­mă­ria Con­stanţa.

Preşe­din­te­le Orga­ni­za­ţi­ei Judeţe­ne Con­stanţa a ALDE, sena­to­rul Mir­cea Bani­as, a pre­zen­tat şi pe cei­lalti can­di­da­ţi din judet:

Cer­na­vo­dă – Mari­a­na Mir­cea,
Coge­a­lac – Ion Soa­re,
Efo­rie – Vasi­le Andrei,
Ion Cor­vin – Flo­ri­na Nedea,
Ghin­dă­rești – Gri­go­re Matei,
Lima­nu – Geor­ge­ta Cocio­ban,
Man­ga­lia – Leo­nard Tăna­se,
Med­gi­dia – Vale­riu Teo­do­res­cu,
Miha­il Kogăl­ni­cea­nu – Valer Mure­șan,
Năvo­dari – Bogdan Tăna­se,
Peci­nea­ga – Mihai Cră­ciun,
Peş­te­ra – Ghe­or­ghe Rădu­ca­nu,
Raso­va – Ghe­or­ghe Moca­nu,
Techir­ghi­ol – Mari­an Cră­ciun.


Fol­low us: @MangaliaNews, on Twit­ter and Man­ga­li­a­News Punc­tRo, to Face­bo­okElefant.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply