Leonard Tănase — Opinii: “Secretul” de a fi un primar bun

0
400

valentin-vrabie-leonard-tanaseIeri mi-am petre­cut pes­te 8 ore la Pes­te­ra impre­u­na cu pri­ma­rul comu­nei, Valen­tin Vra­bie. Un om extra­or­di­nar care a reu­sit cu foar­te putin sa faca pen­tru loca­li­ta­tea lui lucruri care par de dome­ni­ul fan­tas­ti­cu­lui. Nu are rost sa le men­tio­nez caci sunt deja cunos­cu­te in intrea­ga tara si nu degea­ba este con­si­de­rat “cel mai bun pri­mar din Roma­nia”.

Dar mai impor­tant decat ce a facut pen­tru Pes­te­ra mi se pare ce a facut pen­tru noi toti cei­lalti, ara­tan­du-ne ca se poa­te. Ca se poa­te sa te lupti cu sis­te­mul, cu mari­le par­ti­de pen­tru care ora­se­le, comu­ne­le, sunt doar nis­te nume pe o har­ta pe care si le impart fara sa le pese de inte­re­se­le si dorin­te­le comu­ni­ta­ti­lor res­pec­ti­ve, că se poa­te sa te lupti cu tot ce‑i rau in tara asta si sa si cas­tigi.

Am cre­zut ca pot afla de la el “secre­tul” de a fi un pri­mar bun. “Nu‑i nici un secret, mi‑a zis, depin­de doar ce-ti dores­ti sa vezi cand te uiti in oglin­da: Daca vrei sa vezi un om mul­tu­mit de ce a facut vei fi un pri­mar bun. Daca vrei doar sa vezi cum iti sta saco­ul de 2000 de euro n‑ai sa fii un pri­mar bun. Ori­ce pro­ble­ma din ori­ce loca­li­ta­te are o rezol­va­re sim­pla. Daca alegi sa o rezolvi avand ca sin­gur cas­tig res­pec­tul si mul­tu­mi­rea oame­ni­lor atunci esti un pri­mar bun. Daca te inte­re­sea­za alt­fel de cas­tig atunci nu vei rezol­va pro­ble­me­le si nu esti un pri­mar bun. Res­pec­tul si dra­gos­tea oame­ni­lor nu se pot cum­pa­ra cu bani.”

O expli­ca­tie atat de sim­pla si nis­te prin­ci­pii atat de sana­toa­se. De ce o fi sin­gu­rul pri­mar din tara care le‑a apli­cat ?

Nu m‑am intors cu nici un secret pe care sa nu‑l fi sti­ut de la Pes­te­ra. M‑am intors in schimb cu un pri­e­ten si un model”.

Leo­nard Tăna­se, Vineri, 18 mar­tie 2016.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply