Evenimente rutiere: Constanta, Mangalia, Cernavodă, Hârșova, Medgidia

0
147

rutiera

Acţiuni ale  poli­ţi­ş­ti­lor con­stă­nţeni

        În noap­tea de 19/20.02.2016, poli­ţi­ş­tii Ser­vi­ci­u­lui Ruti­er, împre­u­nă cu cei din cadrul Biro­u­lui Ruti­er Con­stanţa, Biro­u­lui Ruti­er Man­ga­lia şi For­ma­ţiu­nii Ruti­e­re Cer­na­vo­dă  au orga­ni­zat şi desfă­şu­rat o acţiu­ne pe linia dis­ci­pli­nă­rii con­du­că­to­ri­lor auto care se află sub influ­enţa bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce sau a dro­gu­ri­lor.

 Au fost con­sta­ta­te trei infra­cţiuni de con­du­ce­re sub influ­enţa bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce şi apli­ca­te 26 de san­cţiuni con­tra­venţio­na­le în valoa­re tota­lă de 26.460 lei.

De ase­me­nea, au fost reţi­nu­te 22 de pre­mi­se de con­du­ce­re pen­tru con­du­ce­rea unui auto­ve­hi­cul sub influ­enţa bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce.

Exem­ple:

          La data de 19.02.2016, ora 23.10, S. F., în vâr­stă de 34 de ani, din Hârşo­va a con­dus un auto­tu­rism, pe stra­da Vadu­lui, din loca­li­ta­te, aflân­du-se sub influ­enţa bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce,

          La data de 19.02.2016, ora 22.55, R. S.,  în vâr­stă de 30 de ani, din Cer­na­vo­dă a con­dus un auto­tu­rism, pe stra­da Cana­lu­lui, din loca­li­ta­te  aflân­du-se sub influ­enţa bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce.

          În cau­ze au fost întoc­mi­te dosa­re pena­le.

          La data de 19.02.2016, poli­ţi­ş­tii Secţi­i­lor 2 şi 5 au orga­ni­zat şi desfă­şu­rat acţiuni pe raza muni­ci­pi­u­lui Con­stanţa, pen­tru res­pec­ta­rea nor­me­lor pri­vind ordi­nea şi lini­ş­tea publi­că, fiind depis­ta­te două infra­cţiuni fla­gran­te şi 11 con­tra­venţii.

         Tot­o­da­tă au fost apli­ca­te amenzi în valoa­re tota­lă de pes­te 3000 de lei.

         Poli­ţi­ş­tii ruti­eri din Med­gi­dia îl cer­ce­tea­ză penal pe M.S., care la data de 17.02.2016, ora 15.00, a fost depis­tat pe stra­da Tri­um­fu­lui din loca­li­ta­te, în timp ce con­du­cea un auto­tu­rism, având drep­tul de a con­du­ce auto­ve­hi­cu­le sus­pen­dat.

         De ase­me­nea, aces­ta este cer­ce­tat şi pen­tru neres­pec­ta­rea sem­na­lu­lui regu­la­men­tar de opri­re al poli­ţi­ş­ti­lor.


MangaliaNews.ro, 21.02.2016.
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele