Patronii generosi isi vor trimite angajatii in concediu cu voucherele de vacanta VIDEO

0
190

TVLITORAL.RO: Pri­me­le tiche­te au fost tipa­ri­te si au ajuns deja la anga­ja­tori. Indi­fe­rent că lucrea­ză la stat sau la pri­vat, toţi sala­ri­a­tii şi-ar putea plăti urmă­to­rul con­ce­diu cu tiche­te­le de vacanţă. Aten­ție însă, îna­in­te de a visa la des­ti­na­ții exo­ti­ce, tre­bu­ie să vă spu­nem că vou­che­re­le sunt vala­bi­le exclu­siv pen­tru sta­ţiu­ni­le din ţara noas­tră şi, mai este un aspect impor­tant. Tiche­te­le sunt nominale!

tichetele-de-vacanta-pentru-bugetari-2015

Tiche­te­le de vacanţă pot fi ofe­ri­te atât de fir­me­le pri­va­te, cât şi de insti­tu­ţi­i­le de stat. Daca buge­ta­rii le vor pri­mi în locul actu­a­le­lor pri­me de vacanţă, în medi­ul pri­vat, acor­da­rea aces­tor vou­che­re rama­ne la lati­tu­di­nea anga­ja­to­ru­lui. Dupa ce intra in pose­sia vou­che­re­lor, fie­ca­re poa­te înce­pe să-şi orga­ni­ze­ze tim­pul. Fie mer­ge la o agenţie de turism că să-şi sta­bi­leas­că pache­tul de dis­tra­cţie, fie nego­ci­a­ză direct cu hote­lul sau pen­siu­nea auto­ri­za­tă de Auto­ri­ta­tea Naţio­na­lă pen­tru Turism.

Pri­me­le vou­che­re de vacanţă au ajuns deja la fir­me­le ale căror patroni le-au inclus în pache­tul sala­ri­al. Iar în avan­taj ies mai ales com­pa­ni­i­le , sume­le vor fi dedu­se din impo­zi­te­le şi taxe­le pe care le plă­tesc anga­ja­to­rii. Tot­o­da­ta, masu­ra repre­zin­tă si o gura de aer pen­tru turis­mul românesc.

Con­ti­nu­a­rea, AICI. 9 ian.2016.Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply