Mangalia — Limanu: Preţuri în cădere liberă la fisc pentru terenuri şi imobile

0
232

anaf-fisc-mangalia

OBSERVATOR.RO: Fis­cul con­stă­nţean înce­pe în forţă anul 2016 cu mai mul­te lici­ta­ţii publi­ce pen­tru vân­za­rea unor bunuri pe care nu reu­şit să le dea până la fine­le lui 2015. Şi cum, potri­vit legii, preţu­ri­le scad de la o lici­ta­ţie la alta, este momen­tul potri­vit pen­tru cei care îşi doresc sau îşi per­mit să inves­teas­că în aceas­tă peri­oa­dă.

Ast­fel, Ser­vi­ci­ul Fis­cal Man­ga­lia încear­că pen­tru a doua oară să vân­dă o clă­di­re afla­tă în con­stru­cţie situ­a­tă pe un teren intra­vi­lan de o supra­fa­ţă de 131,34 de mp din comu­na Lima­nu. Preţul de eva­lu­a­re a fost de 20.081 de lei fără T.V.A., iar acum cu o redu­ce­re de 25%, cos­tu­ri­le au ajuns la 15.061 lei fără T.V.A. Orga­ne­le fis­ca­le nu cunosc dacă bunul seches­trat care apa­rţi­ne unei per­soa­ne fizi­ce este gre­vat de sar­cini. Ace­la­şi pro­pri­e­tar cu dato­rii la orga­ne­le fis­ca­le a rămas şi fără un teren intra­vi­lan de 131,34 de mp situ­at în muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, care este scos la vân­za­re cu 13.361 de lei fără T.V.A.

Fis­cul din Man­ga­lia nu reu­şeş­te să sca­pe nici de două imo­bi­le ampla­sa­te pe tere­nuri intra­vi­la­ne pen­tru care, acum la cea de‑a tre­ia lici­ta­ţie, a redus preţul cu 50%. Pen­tru unul în supra­fa­ţă de 458 de mp, preţul de eva­lu­a­re a afo­st de 40.494 de lei fără T.V.A., iar acum a ajuns la 20.747 de lei fără T.V.A. Cel de-al doi­lea de 436 de mp a avut ini­ţi­al preţul de 38.549 lei, iar acum cos­tă 19.275 lei fără T.V.A.

Con­ti­nu­a­rea, în observator.ro, Luni, 25 ianu­a­rie 2016.Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele