Iarna a făcut ravagii la Constanţa. Drumuri închise în continuare, localităţi fără curent electric. Ultimul bilanţ

0
92
Booking.com

zapadaiarnaconstanta

CugetLiber.ro: Circulația pe drumurile naționale din județul Constanța se desfășoară cu dificultate, potrivit informării dată publicității în această dimineață de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Dobrogea.

Potri­vit ISU Dobro­gea, uti­la­je­le pri­mă­ri­i­lor, Com­pa­niei Națio­na­le de Autos­trăzi și Dru­muri Națio­na­le din Româ­nia (CNADR) și Regi­ei Auto­no­me Jude­țe­ne de Dru­muri și Poduri (RAJDP) au inter­ve­nit și au sal­vat 32 de per­soa­ne blo­ca­te în tra­fic de viscol. Ast­fel, sal­va­to­rii au adus în sigu­ran­ță în cea mai apro­pi­a­tă loca­li­ta­te șap­te auto­tu­ris­me în care se aflau 13 pasa­geri, un auto­buz în care se aflau 15 pasa­geri și două TIR-uri cu patru per­soa­ne, scrie Ager­pres.

Pe fon­dul blo­că­rii tra­fi­cu­lui ruti­er pe dru­mu­ri­le publi­ce din cau­za visco­lu­lui, în peri­oa­da 16.01.2016, ora 19.00—19.01.2016, ora 05.00, auto­ri­tă­ți­le au apli­cat 11 sanc­țiuni con­tra­ven­țio­na­le, din­tre care cinci admi­nis­tra­to­ri­lor de dru­muri și șase con­du­că­to­ri­lor auto.

Con­form date­lor cen­tra­li­za­te la ISU Dobro­gea, azi, la ora 06,00, se men­țin res­tric­ții de cir­cu­la­ție pe urmă­toa­re­le dru­muri publi­ce: DN3 Vama Ostrov , Bănea­sa și DN 22A Hâr­șo­va / limi­ta Județ Tul­cea / închi­se.

Pe ruta Con­stan­ța — Bucu­rești cir­cu­la­ția este res­tric­țio­na­tă, con­form urmă­to­ru­lui tra­seu: Con­stan­ța — intra­re A2 până la km 143 (Fetești) — ieși­re pe DN3A pe ruta Fetești — Dra­j­na — Leh­liu Gară — intra­re A2 (Leh­liu) — Bucu­rești.

De ase­me­nea, sunt închi­se un număr de 11 dru­muri jude­țe­ne: DJ 226 Năvo­dari — Mihai Vitea­zu, DJ 222 Târgușor—Râmnicu de Jos, DJ 222 Peș­te­ra — Pie­treni, DJ 223 Sara­iu — Cer­na­vo­dă, DJ 224 Cru­cea — Băl­ta­gești, DJ 225 Târ­gu­sor — Sara­iu, DJ 226A Ceta­tea His­tria — Râm­ni­cu de Jos, DJ 226B inter­sec­ție DN2A — Pan­te­li­mon, DJ 391A Bănea­sa — Olti­na, DJ 391A Tufani — Viro­a­ga, DJ 391 Man­ga­lia — Viro­a­ga, iar DJ 222F Gâr­li­ciu — DN2A este blo­cat.

Con­ti­nu­a­rea, în cugetliber.ro, Marți, 19 ianu­a­rie 2016.


 

piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele