Galeria LUIZA CALA (Foto)

0
1044

Luisiana Calaidjoglu, pseudonim artistic: Luiza CALA. 

Năs­cu­tă la 23 sep­tem­brie 1957, în loca­li­ta­tea Băi­lești – Dolj, sta­bi­li­tă în Man­ga­lia. Stu­dii libe­re de pic­tu­ră cu Sabin Băla­șa și Rafa­el Fuen­tes. Debu­tea­ză expo­zi­țio­nal în 1999.

Deschide prima galerie de artă modernă din Mangalia, „Atelier Luiza Cala”.

Expo­zi­ții per­so­na­le și de grup, tabe­re națio­na­le și inter­națio­na­le de pic­tu­ră, lucrări în colec­ții par­ti­cu­la­re din mai mul­te țări.


Gale­ria LUIZA CALA (Saturn, Man­ga­lia, Roma­nia) poa­te fi vizi­ta­tă cu pro­gra­ma­re tele­fo­ni­că: 0722–235.037, sau prin e‑mail: [email protected]

Tot aici pot fi achi­zi­țio­na­te aces­te splen­di­de lucrări pe pân­ză, rea­li­za­te în culori de ulei de cea mai bună cali­ta­te, tablo­uri cu tema­tici diver­se, în sti­lul incon­fun­da­bil al Lui­zei Cala.

Galeria Luiza Cala

Activitate artistică:
 • 2015 — 27.09 – WB la Bal­cik, Cas­te­lul Regi­nei Maria =58 expo
 • 2015 — 23.09 – WB la Tuz­la, Cen­trul Ion Cre­an­ga
 • 2015 — 21.04 — SPA H Euro­pa, Efo­rie Nord 
 • 2014 — 1.12 —  Cen­trul Cul­tu­ral Man­ga­lia, Ple­in air  Rota­ry Man­ga­lia
 • 2014 — 22.09–30.09 — Sabla, Casa de vana­toa­re a Guver­nu­lui
 • 2014 — 19.09 — Cas­te­lul Regi­nei Maria, Bal­cik, Art Forum Witho­ut Bor­ders
 • 2014 — 15.08 — Casa Radio Var­na — Fes­ti­va­lul Bul­ga­ri­ka
 • 2014 — 1.04–15.04 – Bucu­res­ti = Foto­gra­fie ver­sus pic­tu­ra — Abs­tract, Libra­ria Car­tu­res­ti
 • 2014 — 1–15.02 — Bucu­res­ti, Carol 53
 • 2013 — 14 sept — H Pre­si­dent-Witho­ut Bor­ders — 8 tari
 • 2013 — 6–17 sept — Witho­ut Bor­der — Albe­na – Bg — 8 tari
 • 2013 — 3aug-14 aug – Bul­ga­ri­ka – Var­na — Casa Radio — 7 tari
 • 2013 – Pala­tul Şutu, Bucu­reşti — expo colec­ti­vă Rota­ry ( 11–28.02)  51 (24 pers+27 colect)
 • 2013 – Muze­ul de Arhe­o­lo­gie Cal­la­tis – colec­ti­vă (21.02–27.03)
 • 2012 – H. Pre­si­dent — expo per­so­na­lă per­ma­nen­tă
 • 2012 – H. Euro­pa — SPA Ana Aslan — expo per­ma­nen­tă
 • 2012 – Radio Var­na — Fes­ti­val Var­na – colec­ti­vă (pla­ien air), august
 • 2012 – Var­na, zile­le ora­şu­lui, colec­ti­vă, august
 • 2012 – Cos­ti­neşti, per­so­na­lă
 • 2012 – Poli­cli­ni­ca Regi­na Maria Con­stanţa — per­so­na­lă per­ma­nen­tă
 • 2011 – H. Euro­pa- SPA Ana Aslan, Ef. Nord — expo per­ma­nen­tă, iun-oct
 • 2011 – Cas­tel Regi­na Maria Bal­cik — Witho­ut Bor­ders, sep­tem­brie
 • 2011 – iulie, H. Ampho­ra, Vama Veche, per­so­na­lă
 • 2011 – ian.- iul., H. Pre­si­dent Man­ga­lia
 • 2010 – 12.12 — Casa Arma­tei Man­ga­lia-Sol­te­ris
 • 2010 – 10.12 — Muze­ul de Arhe­o­lo­gie Cal­la­tis
 • 2010 – Clu­bul Sol­te­ris
 • 2010 – Gale­ria de Arta a H. Pre­si­dent
 • 2010 – Sit arhe­o­lo­gic Pre­si­dent
 • 2010 – Sit arhe­o­lo­gic Cal­la­tis
 • 2009 – 19.12 — Casa de cul­tu­ra Buş­te­ni
 • 2009 – 16–24 iunie Muze­ul de Arta  Bal­cic
 • 2009 – 15–25 iunie Bal­cic, Taba­ra de pic­tu­ra-expo. H Lotos
 • 2009 – 20 mai — 4 iun. Var­na Gale­ria Activ Art
 • 2009 – mar­tie — apri­lie, Cen­trul Român de Afa­ceri Marea Nea­gră, Man­ga­lia
 • 2008 – UAP Tul­cea
 • 2008 – Inter­na­ţio­nal art camp Bal­cic
 • 2007 – AIAM Roma, Ita­lia
 • 2007 – MCA Can­nes
 • 2006 – Clu­bul Rota­ry Con­stanţa
 • 2006 – H. Ibis Con­stanţa — colec­ti­vă
 • 2006 – MCA Can­nes, Franţa
 • 2005 – per­so­na­lă — Clu­bul de Artă Sol­te­ris Man­ga­lia
 • 2005 – per­so­na­lă — Muze­ul de Artă Dobri­ch-Bul­ga­ria
 • 2004 – orga­ni­zea­ză o tabă­ră de cre­a­ţie româ­no-bul­ga­ră
 • 20 august 2004 — inau­gu­rea­ză Gale­ria-Ate­li­er Lui­za Cala din Saturn
 • 2004 – expo­zi­ţie Băi­le Her­cu­la­ne, Cen­trul Inter­na­ţio­nal de Artă Roma­nia Magi­că
 • 2004 – Fes­ti­va­lul «Tas­te of Roma­nia » Chi­ca­go SUA
 • 2004 – Cen­trul Cul­tu­ral Român Chi­ca­go — apri­lie 2003 — Gale­ria Top Art-Băi­le Her­cu­la­ne
 • 2003 – per­so­na­lă — Clu­bul de Artă Sol­te­ris — Man­ga­lia
 • 2003 – Cen­trul Inter­na­ţio­nal de Artă <Româ­nia Magi­că> — sesiu­nea Borşa, Mara­mu­reş
 • 2003 – per­so­na­lă — Sol­te­ris Man­ga­lia
 • 2003 – Bucu­reşti — Pala­ce Flo­reas­ca
 • 2002 – World Tra­de Pla­za — Bucu­reşti
 • 2002 – Clu­bul de Artă Sol­te­ris, Man­ga­lia
 • 2001 – Cas­te­lul Peni­sco­la, Valen­cia, Spa­nia
 • 2001 – in situl arhe­o­lo­gic al H.President –Man­ga­lia
 • 2001 – Romex­po Bucu­reşti – Top Busi­ne­ss
 • 2000 – la Fun­da­ţia pen­tru Tine­ret Con­stanţa
 • 2000 – la Cen­trul Român de Afa­ceri ‘Marea Nea­gră’
 • 2000 – la Clu­bul Vouli­a­gmeni, Ate­na, Gre­cia
 • 2000 – la Fun­da­ţia pen­tru Tine­ret Con­stanţa
 • 23 iulie 1999 – debut, la Cen­trul Român de Afa­ceri ’Marea Nea­gră’ din Man­ga­lia.

GALERIE FOTO:

Luiza Cala2
Care casa e mai fru­moa­sa, ulei pe panza, 70–80 cm
Cunoas­te­rea popu­lea­za lumea, UP, 60–70cm
Luiza Cala5
Vio­le­te, UP, 60–60
Sfinx, UP, 50–60
Luiza Cala8
Inzi­di­ti pe Pamant 1, UP, 60–70
Luiza Cala9
Ves­ti­to­rul, UP, 60–70 cm
Luiza Cala4
Calu­tii de mare — Lui­za Cala
Luiza Cala10
La mar­gi­nea marii — Lui­za Cala
Luiza Cala6
Doam­na de fier, UP, 60–70
LUIZA CALA semnează coperțile a 13 cărţi și 12 casete/ CD de meditaţie.

Premii: 

 • Pre­mi­ul naţio­nal Art top, 2002
 • Pre­mi­ul naţio­nal Art top – Româ­nia Magi­că, 2004
 • Meda­lia de argint MCA, Can­nes, Azur, 2006
 • Meda­lia de aur MCA, Can­nes, Azur, 2007
 • Diplo­mă de merit AIAM, Roma, 2007.

Are lucrări în cole­cţii de stat în Spa­nia, Bul­ga­ria, Franţa şi în cole­cţii par­ti­cu­la­re în Gre­cia, SUA, Can­a­da, Chi­na, Tur­cia, Olan­da, Bul­ga­ria, Spa­nia, Franţa, Core­ea de Sud, Ita­lia…

Luiza Cala12
Casa mea din cer, UP, 100–70
Luiza Cala11 - vis de planeta
Lui­za Cala — Vis de pla­ne­ta
Actu­al, UP, 50–50
Adam si Eva, UP, 60–70
ADN schim­bat, UP, 100–65cm
Apa­ra­to­rul, UP, 50 x 60 cm
Ceta­tea iubi­rii, up, 50 x 60 cm
Cola­cul umbre­lor, up, 60 x 70 cm
Con­ver­sa­tie supra­ve­ghe­a­ta, UP, 70–80
Cunoas­te­rea cuce­res­te lumea, UP, 60 x 70 cm
Cunoas­te­rea popu­lea­za lumea, UP, 60–70cm
Maroc, UP, 60–70 cm
Matri­cea, up, 50 x 60 cm
Protectoarea,up,70-90
Pro­tec­toa­rea, up, 70–90cm
Sinap­se, up, 90–90 cm
vasele comunicante 90,90
Vase­le comu­ni­can­te 90 x 90 cm
Pacea ceta­tii, 80 x 100 cm
Bran­cu­si 2, up, 70–50
Bran­cu­si, up, 70–50 cm
CALLATIANA, up, 80–100
Cru­ci­fix, UP, 40–30 cm
Medu­za sal­va­toa­re, up, 80–70
Nike, UP, 80–100
Saru­tul, up, 60–70
Secre­tul umbrei, up, 60–70
Sfin­xul din Bucegi, up, 50–60
Bal­cic, up, 40–40, 1200 ron
Croa­tia 2, UP, 50–50
Croa­tia, UP, 50–60
Deli­cii, UP, 50–50
Del­ta 3, UP, 40–40
Del­ta, up, 40–40
Del­ta, up, 45–40
Del­ta, up, 40–40
Flori — Lui­za Cala
Un buchet de lale­le — Lui­za Cala
Gra­di­na, UP, 80–60
Natu­ra sta­ti­ca, UP, 50–60

 Activitate socio-culturală:

Luiza Cala - Omagiu lui Constantin Brancusi

 • mem­bru fon­da­tor al Clu­bu­lui de Artă Sol­te­ris
 • mem­bru fon­da­tor al Clu­bu­lui Rota­ry Man­ga­lia (Preşe­din­te 2003–2004, Asis­tent  Guver­na­tor 2010–2011)
 • mem­bru al Fun­da­ţi­ei Cal­la­tis ’96
 • mem­bru fon­da­tor LAMAJI-Sana
 • mem­bru Scen­der­man, Var­na.

Apa­ri­ţii media:

PRO TV, Pri­ma TV, Nept­un TV, TVR 1, LTV, Ante­na 1, B1TV, Man­ga­lia TV, Media TV, Digi 24, revis­te de cul­tu­ră impor­tan­te, zia­re naţio­na­le şi stră­i­ne, cărţi des­pre pic­tu­ră.

Orga­ni­zea­ză Seri­le Cala-tie­ne la Gale­ria Lui­za Cala – Saturn.

Aici au loc con­cer­te, lec­turi de autor, seri de dans, tea­tru, întâl­niri cu oameni de cul­tu­ră din ţară şi stră­i­nă­ta­te.

Galeria Luiza Cala expo fara-frontiere-nov2014Galeria Luiza Cala3Galeria Luiza Cala4

Link-uri Lui­za Cala:


 Gale­ria LUIZA CALA (Saturn, Man­ga­lia, Roma­nia) poa­te fi vizi­ta­tă cu pro­gra­ma­re tele­fo­ni­că: 0722–235.037, sau prin e‑mail: [email protected]

Tot aici pot fi achi­zi­țio­na­te aces­te splen­di­de lucrări pe pân­ză, rea­li­za­te în culori de ulei de cea mai bună cali­ta­te, tablo­uri cu tema­tici diver­se, în sti­lul incon­fun­da­bil al Lui­zei Cala.


Man­ga­lia News, 19 ianu­a­rie 2016.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply