Fiscul se chinuie să vândă la preţ de chilipir The Stage, unul din cele mai cunoscute cluburi din Vama Veche

0
226
Afacerea unui fost consilier local din Mangalia.

pensiunea-The-Stage

Sur­sa foto: turismromanesc.ro

REPLICA: Fis­cul con­stă­nţean orga­ni­zea­ză pe 10 febru­a­rie 2016 a tre­ia lici­ta­ţie pen­tru vân­za­rea unui imo­bil din Vama Veche, în urma exe­cu­tă­rii sili­te a debi­to­ru­lui Pro­gre­siv Activ SRL Man­ga­lia. Potri­vit anu­nţu­lui pos­tat de ANAF, prin DGRFP Gala­ţi — AJFP Con­stanţa, este vor­ba des­pre un teren intra­vi­lan — curţi con­stru­cţii, de 251 metri pătra­ţi, situ­at în Vama Veche, stra­da Stea­ua de Mare nr. 4A, la preţul de 123.038 lei, fără TVA, dar şi de o clă­di­re în supra­fa­ţă de 151 metri pătra­ţi, cu o capa­ci­ta­te de caza­re de 7 came­re la man­sar­dă şi spa­ţii ane­xe (bucă­tă­rie, spa­ţii depo­zi­ta­re şi gru­puri sani­ta­re), situ­a­tă la ace­ea­şi adre­să, la preţul de 565.728 lei.

ANAF pre­ci­zea­ză că preţul imo­bi­le­lor a fost redus cu 50%, întru­cât este cea de‑a tre­ia lici­ta­ţie. Dacă ar reu­şi să le vân­dă de data aceas­ta, Fis­cul ar obţi­ne puţin pes­te 150.000 de euro, iar cum­pă­ră­to­rul poa­te spu­ne că face o super-afa­ce­re. Şi asta pen­tru că vor­bim, totu­şi, des­pre The Sta­ge, unul din cele mai apre­cia­te clu­buri din Vama Veche. The Sta­ge este de mulţi ani des­ti­na­ţia favo­ri­tă a unor nume impor­tan­te din roc­kul naţio­nal şi inter­na­ţio­nal, care au susţi­nut aici con­cer­te cu mare pri­ză la publi­cul vamai­ot iubi­tor de muzi­că bună.

Con­ti­nu­a­rea, în replicaonline.ro, Vineri, 29 ianu­a­rie 2016.Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele