Ce aduce 1 ianuarie 2016. Impact major asupra populaţiei

0
208

 

calculator-taxe

Iei cu o mână, dai cu alta! De la 1 ianu­a­rie, româ­nii se pot aştep­ta la scă­deri de preţuri, în spe­cial în urma redu­ce­rii cotei glo­ba­le de TVA de la 24 la 20%. Pe de altă par­te, cos­tu­ri­le cu locu­inţa şi maşi­na devin mai mari. Cresc impo­zi­te­le pen­tru imo­bi­le, dar şi valoa­rea poli­ţe­lor RCA.

Româ­nii vor cum­pă­ra mai ieftin în 2016. Taxa pe valoa­rea adă­u­ga­tă sca­de de la 1 ianu­a­rie de la 24 la 20%. Este vor­ba des­pre cota gene­ra­lă de TVA, pen­tru că mai sunt şi alte redu­ceri, punc­tu­a­le.

Ast­fel, pen­tru bile­te­le de la muzee, cărţi, manu­a­le, zia­re, TVA sca­de de la 9 la 5%. Iar pen­tru apa pota­bi­lă şi cea folo­si­tă la iri­ga­ţii — de la 24, la 9%.

Sunt şi alte veşti bune! Fac­tu­ra la ener­gie elec­tri­că sca­de cu 5–6% tot anul, iar punc­tul de pen­sie este inde­xat cu 5% şi ajun­ge ast­fel la 871,7 lei.

Sala­ri­ul minim pe eco­no­mie va cre­ş­te la 1.250 de lei, de la 1 mai.

Per­soa­ne­le fizi­ce auto­ri­za­te (PFA) tre­bu­ie să achi­te obli­ga­to­riu con­tri­bu­ţia indi­vi­du­a­lă pen­tru pen­sie (10,5% din veni­tul net rea­li­zat şi pla­fo­na­tă la un nivel anu­al de maxim cinci sala­rii medii pe eco­no­mie). Dacă vor să bene­fi­cie­ze de pen­sie întrea­gă, tre­bu­ie să achi­te şi con­tri­bu­ţia care ar reve­ni anga­ja­to­ru­lui (15,8%) apli­ca­tă la veni­tu­ri­le pe care le obţi­ne din aceas­tă acti­vi­ta­te.

1 ianu­a­rie vine însă şi cu veşti mai puţin bune.

Cites­te mai mult pe REALITATEA.NET: http://www.realitatea.net/ce-aduce-1-ianuarie_1858707.html#ixzz3w0c46qM6
Fol­low us: @realitatea on Twit­terSusține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply