Au dat marea pe munte! Luptătorii Mangaliei au încheiat primul stagiu al anului

0
194

luptemangalia

Antre­no­rii Mari­an Oan­cea şi Cor­nel Truc­mel au pus, ieri, capăt can­to­na­men­tu­lui de iar­nă. Timp de o săp­tămâ­nă, pes­te 20 de spor­tivi de la CSS Man­ga­lia s‑au aflat în pre­gă­ti­re, în munţii Parâng, la pes­te 2.000 de metri alti­tu­di­ne.

O zi a spor­ti­vi­lor înce­pe cu o învi­o­ra­re, la ora 7 fix. Pro­gra­mul lup­tă­to­ri­lor a inclus aler­gări monta­ne, pe dis­tanţă de 7 km, con­tra­cro­no­me­tru, ori aler­gări cu adver­sa­rul în spa­te, pen­tru forţă. Cei doi antre­nori au întoc­mit un pro­gram ce inclu­dea două sesiuni de pre­gă­ti­re pe zi.

A fost o pre­gă­ti­re bine­ve­ni­tă, ca după vacanţă. Spor­ti­vii s‑au aco­mo­dat ime­di­at la pro­gra­mul de pre­gă­ti­re şi de intra­re în efort. Am avut aler­gări pe teren acci­den­tat, urcări pe mun­te cu adver­sa­rul în spa­te. Vom con­ti­nua antre­na­men­te­le la Man­ga­lia, în modul obi­ş­nu­it, în fie­ca­re zi, în sală, iar dumi­ni­ca, aler­ga­re pe pla­jă. Spe­răm la rezul­ta­te şi mai bune în acest an. Până vom înce­pe sezo­nul com­pe­ti­ţio­nal, vrem să mai facem un can­to­na­ment, în luna febru­a­rie, în săp­tămâ­na în care vor avea vacanţă”, a decla­rat antre­no­rul Mari­an Oan­cea.

Lup­tă­to­rii Man­ga­li­ei s‑au pre­gă­tit cot la cot cu spor­ti­vii din Jegă­lia, şi ei afla­ţi în sta­giu de iar­nă. De ase­me­nea, ele­vii lui Mari­an Oan­cea şi ai lui Cor­nel Truc­mel au avut oca­zia să facă antre­na­men­te în comun cu lotul naţio­nal de judo.

Dele­ga­ţia spor­ti­vă din sudul lito­ra­lu­lui a fost con­du­să de prof. Ionel Luca, preşe­din­te­le de onoa­re al CS Man­ga­lia.

Din lotul de spor­tivi s‑au numă­rat şi lup­tă­to­rii Man­ga­li­ei, meda­li­a­ţi atât la com­pe­ti­ţi­i­le naţio­na­le, cât şi inter­na­ţio­na­le: Andre­ea Ana, Ana Maria Pâr­vu, Ana Maria Pre­di­că, Ana Maria Bun­duc, Cătă­lin Pâr­vu, Daniel San­du.

Ca în ori­ce can­to­na­ment, nu au lip­sit nici ore­le de rela­xa­re şi de dis­tra­cţie. Spor­ti­vii s‑au putut bucu­ra şi de câte­va ore pe pâr­tie. Încân­ta­ţi, cei mai mulţi din­tre ei au ales schiu­ri­le, în detri­men­tul săni­i­lor.

Mai mult, în cugetliber.ro, 12 ianu­a­rie 2016.Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply