ANGAJARI la Primăria Mangalia – 37 de posturi scoase la concurs!

4
1250
primaria_mangalia
ANUNŢ ANGAJARE 1 – SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Serviciul Public de Asistență Socială organizează concurs la sediul instituţiei din Mangalia, Str. Delfinului, nr.1, în data de Miercuri, 24.02.2016, ora 10:00 proba scrisă,  în data de 26.02.2016, ora 10:00, interviul și în data de Vineri, 26.02.2016 ora 12:00, proba practică pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuție vacante, din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială, conform H.G. nr.286/2011 şi H.G. nr. 1027/2014.

Condiții specifice pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție:

 1. a) Secretar  – Compartiment Secretariat Arhivă:
 • – studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • – vechime în specialitatea studiilor de 1 an;
 1. b)  2 posturi de referent  –  Compartiment Secretariat Arhivă:
 • – studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • – vechime în specialitatea studiilor de 1 an;
 1. c) Șef Birou –  Birou Aprovizionare și Întreținere:
 • – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă  durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • – vechime în specialitatea studiilor de 1 an  ;
 1. d) 3 funcții de muncitor calificat – Birou Aprovizionare și Întreținere și Birou Ajutoare Persoane Vârstnice:
 • – studii generale sau studii medii;
 • – vechime în specialitatea studiilor de 3 ani;
 1. e) Șofer –  Birou Aprovizionare și Întreținere:
 • – studii generale sau studii medii;
 • –  permis conducere categoria B
 • – vechime în activitatea de conducere auto de 5 ani;
 1. f) 3 funcții de muncitor necalificat – Birou Ajutoare Persoane Vârstnice și Cantina Socială:
 •  – studii generale;
 • –  vechime în specialitatea studiilor de 1 an;
 1. g) 3 funcții de infirmier  – Căminul de Bătrâni și Creșa nr. 3:
 • – studii generale;
 • –  vechime în specialitatea studiilor de 1 an;
 1. h) Bucătar –  Căminul de Bătrâni:
 • – studii generale;
 • –  vechime în specialitatea studiilor de 1 an;
 1. i) Administrator – Creșa nr. 3:
 • – studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • – vechime în specialitatea studiilor de 1 an;

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Serviciului Public de Asistență Socială în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul instituţiei.


ANUNŢ ANGAJARE 2 – SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Serviciul Public de Asistență Socială organizează concurs prin recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială.

Concursul se organizează la sediul instituţiei din Mangalia, Str. Delfinului nr. 1, în data de Joi, 25.02.2016, ora 10:00 – proba scrisă şi  Luni, 29.02.2016, ora 10:00 – interviul.

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

Condiţii de participare la concurs:

Consilier I/A – Serviciul Juridic Resurse Umane:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;
 • vechime în specialitatea studiilor de 1 an;

2 posturi de Consilier I debutant – Birou Fond Locativ:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

Consilier juridic I debutant – Compartiment Achiziții:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor juridice;

Consilier I/A  –  Compartiment Achiziții:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • vechime în specialitate studiilor de 1 an;

Consilier I/A –  Serviciul Financiar Contabilitate:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științelor economice;
 • vechime în specialitatea studiilor de 1 an;

Consilier I/P – Serviciul Financiar Contabilitate:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științelor economice;
 • vechime în specialitatea studiilor de 5 ani;

Consilier I/P – Birou Prestații Sociale:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • vechime în specialitate studiilor de 5 ani;

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul Serviciului Public de Asistență Socială, Compartimentul Resurse Umane şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr.1173/2008.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul instituţiei.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul instituţiei și la telefon 0768.233.888.


ANUNŢ NR.3091/22.01.2016 – ANGAJARI PRIMARIA MANGALIA

Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs prin recrutare în data de Marti, 23.02.2016, ora 10.00 – proba scrisă şi în data de Vineri, 26.02.2016, ora 10.00 – interviul, la sediul instituţiei din Şos.Constanţei nr.13, pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante:

 • consilier clasă I grad profesional principal – Serviciul Venituri Persoane Juridice;
 • consilier clasă I grad profesional asistent – Serviciul Venituri Persoane Juridice;
 • consilier clasă I grad profesional debutant – Serviciul Venituri Persoane Juridice (2 posturi);
 • consilier clasă I grad profesional asistent – Compartimentul Inspecţie Fiscală;
 • consilier clasă I grad profesional debutant – Compartimentul Inspecţie Fiscală;
 • consilier juridic clasă I grad profesional principal – Comp. Urmărire şi Executare Silită;
 • consilier clasă I grad profesional principal – Compartimentul Urmărire şi Executare Silită;
 • consilier clasă I grad profesional asistent – Serviciul Buget Contabilitate;
 • consilier clasă I gradul profesional debutant – Serviciul Buget Contabilitate;
 • consilier clasă I grad profesional principal – Compartimentul Control Intern Managerial;
 • consilier clasă I grad profesional superior- Compartimentul Control Asociaţii de Proprietari;
 • consilier clasă I grad profesional debutant – Compartimentul Control Asociaţii de Proprietari

Condiţii specifice de participare la concurs pentru funcţia publică de consilier clasă I grad profesional principal – Serviciul Venituri Persoane Juridice:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice, juridice sau administrative;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 5 ani.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru funcţia publică de consilier clasă I grad profesional asistent – Serviciul Venituri Persoane Juridice:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice, juridice sau administrative;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 1 an.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru funcţia publică de consilier clasă I grad profesional debutant – Serviciul Venituri Persoane Juridice:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice, juridice sau administrative.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru funcţia publică de consilier clasă I grad profesional asistent – Compartimentul Inspecţie Fiscală:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 1 an.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru funcţia publică de consilier clasă I grad profesional debutant – Compartimentul Inspecţie Fiscală:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru funcţia publică de consilier juridic clasă I grad profesional principal – Compartimentul Urmărire şi Executare Silită:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 5 ani.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru funcţia publică de consilier clasă I grad profesional principal – Compartimentul Urmărire şi Executare Silită:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice, juridice sau administrative;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 5 ani.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru funcţia publică de consilier clasă I grad profesional asistent – Serviciul Buget Contabilitate:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 1 an.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru funcţia publică de consilier clasă I grad profesional debutant – Serviciul Buget Contabilitate:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru funcţia publică de consilier clasă I grad profesional superior – Compartimentul Control Asociaţii de Proprietari:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice, juridice sau administrative;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 9 ani.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru funcţia publică de consilier clasă I grad profesional debutant – Compartimentul Control Asociaţii de Proprietari :

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice, juridice sau  administrative.

Dosarele de concurs se vor depune până în data de Miercuri, 10.02.2016 ora 16.00 la Biroul  Resurse Umane – Salarizare şi vor conţine în mod obligatoriu:

 • formularul de înscriere;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;
 • cazierul judiciar;
 • adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

Bibliografie:


Sursa: mangalia.ro, 23.01.2016.
piese-auto-mangalia.ro4 COMENTARII

 1. DOMNULE PRIMAR, AVEM COPII CARE AU TERMINAT FACULTATI. CA SA LUCREZE IN ADMINISTRATIA PUBLICA, NE PUTETI SPUNE CUM POT AVEA VECHIME IN MUNCA DE UN AN, DACA AU TERMINAT FACULTATEA SI TOTI CER VECHIME ?????? SE POT FACE CONCURSURI SI FARA A AVEA VECHIME. TESTATI-I PE CEEA CE AU INVATAT IN FACULTATI, CA PANA IN PREZENT AU FOST ANGAJATE RUDELE PRIMARILOR, CHIAR SI FARA FACULTATI, IAR PT COPIII NOSTRI TREBUIE SA SE DEA SPAGI DE MII DE EURO, CA DUPA CUM STITI STATUL ROMAN PLATESTE SALARIILE IN EURO ????

 2. Este o mare teapa cu aceste concursuri posturile sunt data deja .se stiu deja cei care vor ocupa posturile ,concursul este de fatada .in ziua concursului ti se spune ca nu a existat nici un examen si ca deja s-au ocupat posturile .in 2015 au avut un post vacant unde am depus dosar tot ce mi sa cerut si in ziua examenului mi s-au inchis usile in nas si mi sa spus ca nu se tine nici un examen ,ca s-au ocupat posturile deja .rusine sa va fie ca nu procedati corect

 3. Invatati!!!!! Dacă scrii o lucrare de 10, nu se poate sa nu iei examenul !!!! Încearcă și dacă te pregătești, cu siguranță promovați !!!!!

Leave a Reply