Templul Concordiei din Mangalia, în lumina solstitiului de iarnă (FOTO)

3
710

La solicitarea mai multor cititori, am realizat câteva fotografii cu Templul Concordiei din Mangalia, în misterioasa lumină a solstițiului de iarnă (21 decembrie), pentru a se vedea și imagini de detaliu din interiorul construcției, care nu sunt vizibile pentru trecătorii care circulă pe trotuarele din jurul sensului giratoriu. Aceste detalii vor fi afișate pe  panourile explicative ce vor fi amplaste în mai multe puncte din zona sensului giratoriu, după cum ne comunică oficialii Mangaliei.

Iată pozele:

templul_concordiei_dec2015-03

templul_concordiei_dec2015-01

templul_concordiei_dec2015-02
templul_concordiei_dec2015-03

templul_concordiei_dec2015-04
templul_concordiei_dec2015-05
templul_concordiei_dec2015-06

templul_concordiei_dec2015-07
templul_concordiei_dec2015-08

templul_concordiei_dec2015-09
templul_concordiei_dec2015-10
templul_concordiei_dec2015-11
templul_concordiei_dec2015-12
templul_concordiei_dec2015-13
templul_concordiei_dec2015-15
templul_concordiei_dec2015-17

templul_concordiei_dec2015-19

templul_concordiei_dec2015-18
templul_concordiei_dec2015-20

Man­ga­lia News, 21 decem­brie 2015.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

3 COMENTARII

  • Tem­plul Con­cor­di­ei.
   În sen­sul gira­to­riu tro­nea­ză un tem­plu roman.
   Edi­fi­ci­ul a fost clă­dit în urma pro­pu­ne­rii pri­mă­ri­ei și a unui colec­tiv de arhi­tecți și îmbu­nă­tă­țit la suges­tia spe­cia­liș­ti­lor de la Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie ”Cal­la­tis”.
   La ide­ea unui muze­o­graf, Robert C‑tin, s‑a decis ampla­sa­rea unui altar votiv în mij­lo­cul con­struc­ți­ei din sen­sul gira­to­riu. Cele 4 fețe ale alta­ru­lui au fost inscrip­țio­na­te ast­fel; Tra­ta­tul de ali­an­ță înche­iat între Roma și vechea Ceta­te a Cal­la­ti­su­lui, un scut și o sabie roma­nă, un scut și o sabie gre­ceas­că, ste­ma Man­ga­li­ei.
   sur­sa: Edi­ția de sud.

 1. Nu are nici un fel de legă­tu­ră cu nici un tem­plu roman.
  Ceea ce se vede aco­lo nu poa­te fi pro­pu­ne­rea unui “colec­tiv de arhi­tecți” şi nici a alt­cui­va de spe­cia­li­ta­te, ci a ace­lui fun­cţio­nar tipic igno­rant dar vele­i­tar.
  Sin­gu­ra legă­tu­ră cu anti­chi­ta­tea este că sea­mă­nă cu piros­tri­i­le folo­si­te de giganţi şi de ciclopi.

Leave a Reply