Guvernul a adoptat creșterea salariului minim la 1.250 lei de la 1 mai

0
336

AGERPRES: Guver­nul a adop­tat pro­iec­tul de Hotă­râre de Guvern care pre­ve­de creș­te­rea sala­ri­u­lui minim de la 1.050 lei la 1.250 lei, înce­pând cu data de 1 mai, a anun­țat, mier­curi, pur­tă­to­rul de cuvânt al Exe­cu­ti­vu­lui, Dan Suciu, într‑o con­fe­rin­ță de pre­să la Pala­tul Victoria.

guvernsalariulminim-agerpres

Con­form unui comu­ni­cat al Minis­te­rul Mun­cii, Fami­li­ei, Pro­tec­ți­ei Soci­a­le și Per­soa­ne­lor Vâr­st­ni­ce (MMFPSPV) remis, marți, AGERPRES, numă­rul de bene­fi­ci­ari ai creș­te­rii sala­ri­u­lui minim este de 1.131.686 per­soa­ne, din care 1.092.364 în sec­to­rul con­cu­ren­ți­al și 39.322 în sec­to­rul bugetar.

Citiți con­ti­nu­a­rea pe AGERPRES.RO, 30.12.2015.Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply