Locul meu de suflet din Mangalia”, concurs de fotografie lansat de Tineretul National Liberal

0
202

concursdefotografieloculmeudesufletmangalia

Tine­re­tul Natio­nal Libe­ral Man­ga­lia vă invi­tă să par­ti­ci­pati la con­cur­sul de foto­gra­fie “Locul meu de suflet din Man­ga­lia”.
Astep­tam cu nerab­da­re sa aflam ce loc din Man­ga­lia va star­ne­ste cele mai puter­ni­ce emo­tii si cum le transpu­neti intr‑o foto­gra­fie.
Regu­li­le sunt sim­ple:
— Fie­ca­re con­cu­rent poa­te par­ti­ci­pa cu cel mult 3 foto­gra­fii;
— Modi­fi­cari puti­ne, inseam­na punc­te mai mul­te in tim­pul jurizarii;
— Punc­ta­jul va fi alca­tu­it din 50% numa­rul apre­ci­e­ri­lor pe FB si 50% eva­lu­a­rea juri­u­lui;
— Foto­gra­fi­i­le, ala­turi de nume­le, tele­fo­nul si face­bo­ok-ul par­ti­ci­pan­tu­lui, vor fi tri­mi­se pe [email protected], pana la data de 1 decem­brie, inclu­siv.
— Intre 2 si 11 decem­brie va avea loc votul publi­cu­lui.
— Pe 13 decem­brie vor fi expu­se pri­me­le 15 foto­gra­fii si se vor acor­da pre­mi­i­le.
— Vor fi accep­ta­te doar foto­gra­fi­i­le decen­te, care au lega­tu­ra cu tema pro­pu­sa.
Mult suc­ces!


Man­ga­lia News, Mier­curi, 18 noiem­brie 2015.


 

 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele