RADEF ne înapoiază ruinele unor cinematografe și grădini de vară! Cine răspunde legal pentru pagube? Foto/VIDEO

0
294

cinematograf-pescarus1

În luna noiem­brie 2014, Con­si­li­ul Local Man­ga­lia vota pre­lu­a­rea cine­ma­to­gra­fu­lui Pes­că­ruș și a gră­di­ni­lor de vară din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia în dome­ni­ul public. Astăzi sun­tem anun­țați că RADEF, cei care au lăsat ca totul să ajun­gă o para­gi­nă și nu au răs­puns legal pen­tru acest lucru, au reu­șit să adu­ne Con­si­li­ul de Admi­nis­tra­ție și să înche­ie pro­ce­du­ra de pre­lu­a­re. Pri­ma­rul din Man­ga­lia anun­ță chiar și posi­bi­li­ta­tea refa­ce­rii tota­le a cine­ma­to­gra­fu­lui Pes­că­ruș, până în vara anu­lui 2016.

Con­ti­nu­a­rea, AICI. 13.10.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply