ORA DE IARNĂ. Nu uitați ca în această seară să dați ceasul cu o oră în urmă!

0
246

ora de iarna

În această noapte se trece la ora de iarnă. Ceasurile se vor da cu o oră în urmă, astfel încât ora 4.00 a dimineții de mâine, duminică, 25 octombrie, va deveni ora 3.00.

Româ­nia a insta­u­rat acest sis­tem în 1932. În ace­le vre­muri, ora se schim­ba în pri­ma dumi­ni­că a lunii apri­lie res­pec­tiv în pri­ma dumi­ni­că a lunii octom­brie.

Însă acest lucru a rămas vala­bil până în 1943, când legea tre­ce­rii la ora de vară nu a fost în vigoa­re, ast­fel, în 1979, s‑a reve­nit la acest pro­ce­deu.

Potri­vit con­ven­ți­ei fusu­ri­lor ora­re, cea­su­ri­le ara­tă pen­tru fie­ca­re punct de pe Pământ ace­lași minut și ace­eași secun­dă, iar dife­ren­țe­le din­tre ore sunt date de fap­tul că, la fie­ca­re 15 gra­de lon­gi­tu­di­ne apa­re o oră în plus.

Nume­ro­ta­rea aces­tor fusuri înce­pe de la meri­dia­nul de ori­gi­ne, care tre­ce prin loca­li­ta­tea Gre­enwi­ch din Marea Bri­ta­nie, în sens pozi­tiv către est.

Ast­fel, ora Euro­pei Occi­den­ta­le este ora fusu­lui 0, a Euro­pei Cen­tra­le — ora fusu­lui 1 și a Euro­pei Orien­ta­le — ora fusu­lui 2. Româ­nia se află în fusul orar 2.

Sur­sa: ziuaconstanta.ro, 24.10.2015.

Sur­sa foto: dcnews.ro.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply