Mirela Matichescu a demisionat din funcția de vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Turism

0
259

matichescu

Mire­la Mati­ches­cu a demi­sio­nat marți din func­ția de vice­pre­șe­din­te al Auto­ri­tă­ții Națio­na­le pen­tru Turism (ANT) pe care o ocu­pa din febru­a­rie 2012, la trei săp­tămâni după ce Anca Nedea a fost numi­tă pre­șe­din­te al insti­tu­ți­ei, func­ție pe care Mati­ches­cu o ocu­pa ca inte­ri­mar din luna mai.

Am alte opțiuni, lucrez la alt­ce­va, am stat trei ani la auto­ri­ta­te, am făcut maxi­mum din ce se putea face cu o struc­tu­ră așa cum am moștenit‑o, am lăsat indi­ca­to­rii cir­cu­la­ți­ei turis­ti­ce pes­te nive­lul 2008, cel mai ridi­cat din isto­rie, am luat cele mai impor­tan­te măsuri legi­sla­ti­ve pen­tru turism… Cred că Anca Nedea are ce con­ti­nua. E o tipă cu un suflu nou, cu ener­gie…”, a decla­rat Mire­la Mati­ches­cu pen­tru Profit.ro.

Ea nu a dorit să facă public vii­to­rul loc de mun­că.

Mai mult, AICI. 27.10.2015.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply