VIDEO Recepţia finală a lucrărilor la reţeaua de gaze naturale a municipiului Mangalia

0
412

mangalia-recepţia-finală-a-lucrărilor-la-reţeaua-de-gaze-naturale

VIDEO. Recepţia finală a lucrărilor la reţeaua de gaze naturale a Municipiului Mangalia.

Rece­pţia fina­lă a lucră­ri­lor la reţea­ua de dis­tri­bu­ţie a gaze­lor natu­ra­le la Man­ga­lia avut loc vineri, 18 sep­tem­brie, în cadrul unei con­fe­rinţe de presă care s‑a desfă­şu­rat în sala de şedinţe a Pri­mă­ri­ei. La eve­ni­ment au fost pre­zenţi secre­ta­rul de stat în Minis­te­rul Ener­gi­ei, IMM-uri­lor şi Mediu­lui de Afa­ceri, Mihai Adri­an Albu­les­cu, sena­to­rul Nico­lae Moga, pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Radu Cris­ti­an, direc­to­rul gene­ral al SC Mega­con­struct SA, Cătă­lin Ivan, direc­to­rul Gol­d­term, Dan Geor­ges­cu, pre­cum şi con­si­li­eri locali. Lucră­ri­le la reţea­ua de gaz a Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia au înce­put în anul 2013, iar inves­ti­ţia are o valoa­re tota­lă de 5 mili­oa­ne de euro.

Mai mult, pe Mangalia.Tv.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply