Sorin Oprescu a fost reţinut. Primarul Capitalei a fost prins în flagrant în timp ce primea mită

0
207

Sorin Oprescu FOTO Eduard Enea

Sorin Opres­cu. FOTO Edu­ard Enea.

Pri­ma­rul Capi­ta­lei, Sorin Opres­cu, a fost reţi­nut de pro­cu­ro­rii DNA în noap­tea de sâm­bă­tă spre dumi­ni­că, după ce edi­lul a fost prins în fla­grant în timp ce lua mită în valoa­re de 25.000 de euro.

Per­che­zi­ţii la Pri­mă­ria Gene­ra­lă şi la domi­ci­li­ul pri­ma­ru­lui Potri­vit unui comu­ni­cat al DNA, la aceas­tă oră „sunt efec­tu­a­te per­che­zi­ţii domi­ci­li­a­re la 13 adre­se, situ­a­te în muni­ci­pi­ul Bucu­reşti şi în judeţe­le Bacău, Călă­ra­şi şi Ilfov, din care trei sunt sedi­i­le unor insti­tu­ţii publi­ce, res­tul repre­zen­tând sedi­i­le unor soci­e­tă­ţi comer­ci­a­le şi domi­ci­li­i­le unor per­soa­ne fizi­ce“. Pro­cu­ro­rii DNA bene­fi­ci­a­ză de spri­ji­nul Ser­vi­ci­u­lui Român de Infor­ma­ţii (SRI) şi de cel al Bri­gă­zii Spe­ci­a­le de Inter­venţie a Jan­dar­me­ri­ei.

Sorin Opres­cu a fost prins în fla­grant, în noap­tea de sâm­bă­tă spre dumi­ni­că, în timp ce lua mită 25.000 de euro. Întrea­ga ope­ra­ţiu­ne a fost fil­ma­tă, susţin sur­se apro­pi­a­te anche­tei. 

Cites­te mai mult: adev.ro/nu8sdh

Dumi­ni­că, 06.09.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply