Pregătiri pentru potenţiali refugiaţi în trei localități din Constanța

0
128
refugiati_la_mare-mangalia
Mangalia se pregăteşte să primească în jur de 500 de refugiaţi, care ar putea ajunge la noi din Turcia. Ministerul de Interne le‑a cerut edililor din zonă să identifice trei locuri în care să fie amplasate taberele. Una ar putea fi ridicată în staţiunea Venus. (…)

Vasi­le Olan, con­si­li­er local al muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia: „Iden­ti­fi­ca­rea unor spa­ţii pen­tru ampla­sa­rea de cor­turi pen­tru un număr de 500 de potenţi­ali imi­granţi şi care să asi­gu­re con­di­ţii mini­me de igie­nă, sur­se de apă.”

Este mesa­jul ofi­ci­al care a ajuns la Pri­mă­ria Man­ga­lia de la Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Inter­ne. Iar docu­men­tul a împă­rţit ora­şul în două: cei care n‑au nimic împo­tri­va ampla­să­rii tabe­re­lor de refu­gi­a­ţi în zona ora­şu­lui, aflat aproa­pe de gra­ni­ţa cu Bul­ga­ria şi cei care nici nu vor să audă de ele.

Vasi­le Olan, con­si­li­er local: „Sun­tem ală­tu­ri de oame­nii care au pro­ble­me pen­tru că până îna­in­te de 89 şi noi am tre­cut prin situ­a­ţii d‑astea, sigur, nu cu gloa­ta cum sunt ei acum.”

Paul Folea­nu, con­si­ler local: „Şi 50 de per­soa­ne care ar umbla pe pla­jă prin­tre turi­şti şi evi­dent că nu cred că i‑ar aju­ta la ceva, le-ar soli­ci­ta bani… na, n‑ar fi o situ­a­ţie deloc con­for­ta­bi­lă.”

Şeful cul­tu­lui musul­man în Româ­nia spu­ne că, deo­cam­da­tă, nu s‑a dis­cu­tat nimic des­pre găz­du­i­rea unor refu­gi­a­ţi în comu­ni­ta­tea lor. Dar e con­vins că inte­gra­rea lor ar fi uşoa­ră.

Con­ti­nu­a­rea, AICI. 26.09.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele