Noul simbol al municipiului Mangalia, aproape de finalizare (Galerie FOTO)

0
896
La sensul giratoriu, noul simbol al municipiului Mangalia este aproape de finalizare.

24-sens-gir-mangalia29aug2015

Pro­iec­tul de ame­na­ja­re a scu­a­ru­lui din sen­sul gira­to­riu de la Casa Tine­re­tu­lui din Man­ga­lia con­ți­ne un ele­ment ori­gi­nal de este­ti­că urba­nă ce se doreș­te a fi o repli­că în for­mă rot­un­dă a unui tem­plu antic grec în stil doric din vechea ceta­te Cal­la­tis, cu opt coloa­ne albe ce imi­tă mar­mu­ra.

Noul sim­bol al muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia va fi împo­do­bit cu opt amfo­re gre­cești așe­za­te pe tot atâ­tea raze și o amfo­ră mai mare, în cen­trul cer­cu­lui de bază. Noap­tea, întrea­ga com­po­zi­ție arhi­tec­to­ni­că va fi pusă în valoa­re de ilu­mi­na­tul ambien­tal.

După cum ne infor­mea­ză repre­zen­tan­ții Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia, aceas­tă lucra­re va fi recep­țio­na­tă par­ți­al de Ziua Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, pe 8 sep­tem­brie.

Foto­gra­fi­i­le au fost rea­li­za­te în zile­le de 25, 27 si 29 august 2015.

1-sens-gir-mangalia25aug2015 2-sens-gir-mangalia25aug2015 4-sens-gir-mangalia27aug2015 5-sens-gir-mangalia27aug2015 6-sens-gir-mangalia27aug2015 7-sens-gir-mangalia29aug2015 8-sens-gir-mangalia29aug2015 9-sens-gir-mangalia29aug2015 10-sens-gir-mangalia29aug2015 11-sens-gir-mangalia29aug2015 12-sens-gir-mangalia29aug2015 13-sens-gir-mangalia29aug2015 14-sens-gir-mangalia29aug2015 16-sens-gir-mangalia29aug2015 17-sens-gir-mangalia29aug2015 18-sens-gir-mangalia29aug2015 19-sens-gir-mangalia29aug2015 20-sens-gir-mangalia29aug2015 21-sens-gir-mangalia29aug2015 22-sens-gir-mangalia29aug2015 23-sens-gir-mangalia29aug2015 24-sens-gir-mangalia29aug2015 25-sens-gir-mangalia29aug2015 26-sens-gir-mangalia29aug2015

Așa va arăta sensul giratoriu de la Casa Tineretului din Mangalia, după terminarea lucrărilor de modernizare:
mangalia-sens-giratoriu-proiect

Pe aceas­tă temă, vă invi­tăm să reve­deți și arti­co­le­le:

- Foto­re­por­taj – Man­ga­lia, sen­sul gira­to­riu de la Casa Tine­re­tu­lui

Pro­iect de rea­me­na­ja­re pei­sa­gis­ti­că în Man­ga­lia și sta­țiuni (v.Anexe!)

Pro­iect de rea­me­na­ja­re pei­sa­gis­ti­că în Man­ga­lia şi sta­ţiuni

Se moder­ni­zea­ză sen­su­ri­le gira­to­rii din Man­ga­lia

Pri­ma­rul Man­ga­li­ei, des­pre lucră­ri­le de la sen­sul gira­to­riu și alte aspec­te edi­li­ta­re


MangaliaNews.ro, 1 sep­tem­brie 2015.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply