Cristi Minculescu şi Iris, răsplătiţi cu săli pline şi ropote de aplauze pentru decizia de a fi  “Din nou împreună”

0
243

iris-constanta

Din lis­ta celor 14 ora­șe pe care le par­cur­ge tur­ne­ul națio­nal “Din nou împre­u­nă”, pe care Cristi Min­cu­les­cu și Iris îl des­fă­șoa­ră în peri­oa­da 18 sep­tem­brie — 15 octom­brie 2015, pri­me­le 3 ora­șe au fost bifa­te cu suc­ces.

Ast­fel, atât în cadrul con­cer­tu­lui de la Pitești, cât și la Crai­o­va și Timi­șoa­ra, pe lân­gă momen­te­le emo­țio­nan­te, în care Cristi Min­cu­les­cu și Iris au cân­tat împre­u­nă cu publi­cul minu­te întregi din refre­ne­le unor hituri pre­cum “Cine mă stri­gă în noap­te”, “Doam­na în negru”, “Să nu crezi nimic” și “De vei ple­ca”, un alt moment memo­ra­bil, care a stâr­nit ropo­te de apla­u­ze, a fost și solo-ul de tobe al lui Nelu Dumi­tres­cu.

Mai mult, după fie­ca­re spec­ta­col, un număr de 10 fani, aleși în urma unei tra­geri la sorți orga­ni­za­te în fie­ca­re sală de con­cert pe baza bile­te­lor achi­zi­țio­na­te, s‑au întal­nit în culi­se cu Cristi Min­cu­les­cu și Iris, cule­gând auto­gra­fe si făcând foto­gra­fii cu artiș­tii pre­fe­rați.

M‑am bucu­rat să văd cum supor­te­rii noș­tri vechi vin acum la con­cer­te­le noas­tre înso­țiți de copi­ii lor. Încre­de­rea lor neclin­ti­tă în noi ne‑a făcut să por­nim din nou la drum în aceas­tă for­mu­lă. Sper ca și în urmă­toa­re­le ora­șe să avem par­te de cel puțin ace­eași atmosfe­ră ca la Pitești, Crai­o­va și Timi­șoa­ra. Urmă­toa­re­le con­cer­te din cadrul tur­ne­u­lui sunt în Cluj Napo­ca, Sucea­va, Iași și Bacău”, înche­ie Cristi Min­cu­les­cu.

Luni, 12 octombrie, la Casa de Cultură a Sindicatelor, Cristi Minculescu și IRIS așteaptă fanii constănțeni în număr cât mai mare, să cânte împreună hit-urile binecunoscute.

Bile­te­le pot fi cum­pă­ra­te de la casa de bile­te a Casei de Cul­tu­ră a Sin­di­ca­te­lor, din rețea­ua maga­zi­ne­lor Ger­ma­nos, Oran­ge, Voda­fo­ne și Diver­ta, dar și onli­ne, de pe www.iabilet.ro

Ofertă specială pentru cititorii noștri:

În momentul în care intrați pe
http://www.iabilet.ro/bilete-cristi-minculescu-si-iris-din-nou-impreuna-constanta-23282/
la rubrica Daca ai un voucher IaBilet, click aici”, introduceți codul FLOAREDEIRIS
Veți obține un discount de 20 % din valoarea biletelor!

 MangaliaNews.ro, Joi, 24 sep­tem­brie 2015.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply