Vă plac ARTELE MARȚIALE? Puteți sărbători „ZIUA MONDIALĂ a KUNG-FU” la Mangalia

0
289

kung-fu

Marţi, 25 august, va fi săr­bă­to­ri­tă „Kung-Fu World Day” (Ziua Mondi­a­lă a Kung-Fu). În aceas­tă zi, prac­ti­canţii de Kung-Fu din toa­tă lumea vor ani­ver­sa aceas­tă artă marţi­a­lă stră­ve­che, des­pre care exis­tă dovezi arhe­o­lo­gi­ce de pes­te 4000 de ani.

La Man­ga­lia va fi orga­ni­za­tă o demon­stra­ţie de Kung-Fu, în por­tul turis­tic, în faţa sce­nei plu­ti­toa­re. Pro­gra­mul demon­stra­ţi­ei va cuprin­de:

- 17.00–17.10: Des­chi­de­rea ofi­ci­a­lă.

- 17.10–17.20: Pre­zen­ta­rea teh­ni­ci­lor de bază de lup­tă din şcoa­la tra­di­ţio­na­lă „Sha­o­lin”.
- 17.20–17.30: Tao­lu Tra­di­tio­nal (lup­tă ima­gi­na­ră, cu mâi­ni­le goa­le din şcoa­la „Zha-Quan).
- 17.30–17.45: Pre­zen­ta­rea teh­ni­ci­lor de bază de lup­tă cu sabia „Jian”.
- 17.45–18.00: Lup­tă libe­ră „Shu­ai Jiao” (Wres­tling chi­ne­zesc).
- 18.00–18.10: Lup­ta spor­ti­vă „Tuishou” (teh­ni­ca „mîini lipi­cioa­se”).
- 18.10–18.20: Lup­tă spor­ti­vă cu mîi­ni­le goa­le „Non-Con­tact San­da”.
- 18.20–18.40: Lup­tă spor­ti­vă cu mîi­ni­le goa­le „Light-Figh­ting San­da”.
- 18.40–18.50: Lup­tă spor­ti­vă cu bas­to­nul cu două seg­men­te „Erjie-Gun”.
- 18.50–19.00: Taichi Tra­di­ţio­nal de grup din şcoa­la „Yang”.
- 19.00:            Fes­ti­vi­ta­tea de închi­de­re.

La demon­stra­ţie vor par­ti­ci­pa cca. 35 de spor­tivi de la urmă­toa­re­le clu­buri din judeţul Con­stanţa:
            — CS „Marea Nea­gră” Con­stanţa, preşe­din­te Flo­rin Ior­dă­noa­ia.
            — CS „Noua Gene­ra­ţie” Man­ga­lia, preşe­din­te Cipri­an Broas­că.
            — CS Comu­nal Miha­il Kogal­ni­cea­nu, preşe­din­te Anca Belu.
            Demon­stra­ţi­i­le sînt con­du­se de către Shi­fu Flo­rin Ior­dă­noa­ia, cen­tu­ra nea­gră 6 Duan Kung-Fu, Lao­shi Lau­renţiu Palan­gă cen­tu­ra nea­gră 3 Duan Kung-Fu şi Lao­shi Lau­renţiu Radu cen­tu­ra nea­gră 2 Duan Kung-Fu, Lao­shi Miha­e­la-Lau­ra Oco­li­şan cen­tu­ra nea­gră 2 Duan Kung-Fu.
            Spon­so­rii mani­fes­tă­ri­lor sînt:
            — SC Tosha’s Man­ga­lia, direc­tor Dan Tosa.
            — Pen­siu­nea Casa Bea­tri­ce din 2 Mai, admi­nis­tra­tor Roşă­nea­nu Sorin.
            — Pri­mă­ria Miha­il Kogăl­ni­cea­nu, pri­mar Anca Belu.
            — Pri­mă­ria Man­ga­lia, pri­mar Radu Cris­ti­an.
            Vă aştep­tăm la demon­stra­ţie!

Mai mult des­pre Kung-Fu, în ziuaconstanta.ro, 22.08.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply