Săptămâna Spiritualităţii Marinăreşti”, la Cercul Militar Mangalia

0
274

cercul_militar_mangalia

Cer­cul Mili­tar Man­ga­lia orga­ni­zea­ză în peri­oa­da 9–14 august 2015, înce­pând cu ore­le 19.00, în cadrul „SĂPTĂMÂNII SPIRITUALITĂŢII   MARINĂREŞTI”, urmă­toa­re­le mani­fes­tări:

Dumi­ni­ca, 09.08.2015 — Expo­zi­ţia de artă foto­gra­fi­că „TOTUL E LUMINĂ“ a jur­na­lis­tei DESISLAVA DONEVA, pre­zen­ta­tă de cri­ti­cul de artă dr. Tatia­na Odo­bes­cu, de d‑na Danie­la Todo­ro­va și d‑l Slav Nedel­cev. Par­te­ner: Fili­a­la Man­ga­lia a Aso­ci­a­ţi­ei Cadre­lor Mili­ta­re în Rezer­vă şi Retra­ge­re,

Luni, 10.08.2015 — CÂNTECJOC  ŞI  VOIE BUNĂ, LA ŢĂRM DE MARE (Dan­suri popu­la­re).

Marti, 11.08.2015 — Pre­zen­ta­re de car­te a tra­du­că­to­ru­lui dr. HRISTO BOEV:  roma­ne­le „Ade­la” de Gara­bet Ibră­lea­nu şi „Dona Alba” de Gib Mihăes­cu. Pre­zin­tă scri­i­toa­rea Emi­lia Dabu.

Mier­curi, 12.08.2015 — Lan­sa­re de car­te: „Poveş­ti­le Mării Negre”  (volu­mul al II-lea), a isto­ri­cu­lui Cris­ti­an Cea­le­ra. Pre­zin­ta scri­i­to­rii Emi­lia Dabu şi Ovi­diu Dună­rea­nu.

Joi, 13.08.2015 - Lan­sa­re de car­te: „Ero­ul din fami­lia mea”  (edi­ţia a III‑a a Sub­fi­li­a­lei Man­ga­lia a Aso­ci­a­ţi­ei Cul­tul Ero­i­lor „Regi­na Maria”.  Pre­zin­tă pro­fe­sor Emil-Cor­ne­liu Ninu.

Vineri, 14.08.2015 — SEARA SOLTERIS: Pre­zen­tări de car­te 2015, reci­tal de poe­zie şi muzi­că, cu par­ti­ci­pa­rea extra­or­di­na­ră a can­ta­u­to­ru­lui Radu Cră­ciu­ne­scu.

MangaliaNews.ro, Luni, 10 august 2015.

 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele