Primarul Mangaliei a inspectat zonele afectate de ploile abundente din ultimile zile (FOTO)

0
232

radu-cristian-ploi-abundente9

Pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu a pos­tat ieri pe o rețea de soci­a­li­za­re urmă­to­rul mesaj, înso­țit de foto­gra­fi­i­le pe care le ata­șăm:

radu-cristian-ploi-abundente1

In cur­sul zilei de vineri m‑am depla­sat in mai mul­te zone din oras, inso­tit de o echi­pa de colegi din Pri­ma­rie, pen­tru a inspec­ta zone­le afec­ta­te de plo­i­le abu­n­den­te de noap­tea tre­cu­ta si de astazi dimi­ne­a­ta.

radu-cristian-ploi-abundente2 radu-cristian-ploi-abundente3 radu-cristian-ploi-abundente4

In urma sesi­za­ri­lor pri­mi­te de la dum­ne­a­voas­tra, dar si a con­sta­ta­ri­lor facu­te la fata locu­lui, in zone­le veri­fi­ca­te, ne-am mobi­li­zat impre­u­na cu cei de la ISU, Gol­d­term, RAJA si Pola­ris, pen­tru a rezol­va situ­a­tia in cel mai scurt timp posi­bilPen­tru cele mai mul­te din­tre pro­ble­me, s‑a putut inter­ve­ni pe loc, de exem­plu in zona Bule­var­du­lui Cal­la­tis, sau pe une­le strazi din car­ti­e­rul de case.

radu-cristian-ploi-abundente5 radu-cristian-ploi-abundente6 radu-cristian-ploi-abundente7

In alte zone, lucra­to­rii insti­tu­ti­i­lor men­tio­na­te au ramas pe teren pen­tru desfun­da­rea cana­li­za­ri­lor sau pen­tru rezol­va­rea altor sesi­zari veni­te din par­tea ceta­te­ni­lor.

radu-cristian-ploi-abundente8

Poli­tia Loca­la Man­ga­lia pune la dis­po­zi­tia ceta­te­ni­lor numa­rul de tele­fon de la dis­pe­ce­rat, res­pec­tiv tel: 0756201404, pen­tru a sem­na­la si alte cazuri de urgen­ta refe­ri­toa­re la pagu­be­le pro­vo­ca­te de vre­mea capri­cioa­sa din ulti­me­le ore.

radu-cristian-ploi-abundente11 radu-cristian-ploi-abundente12 radu-cristian-ploi-abundente13

Cole­gii de la dis­pe­ce­rat vor pre­lua soli­ci­ta­ri­le dum­ne­a­voas­tra si vor sesi­za mai depar­te insti­tu­ti­i­le abi­li­ta­te sa le rezol­ve, in cel mai scurt timp posi­bil”.


Publi­cat: 23.08.2015.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply