Neptun Olimp SA îşi schimbă administratorii şi scoate la vânzare terenuri

0
254

neptun_olimp_sa

Nept­un Olimp SA va avea un nou Con­si­liu de Admi­nis­tra­ţie, dacă Adu­na­rea Gene­ra­lă a Acţio­na­ri­lor (AGA) con­vo­ca­tă pe 14.09.2015 va apro­ba acest lucru.

Potri­vit unui raport curent al soci­e­tă­ţii de stat con­stă­nţe­ne, în şedinţa din sep­tem­brie se vor revo­ca unii mem­bri ai CA şi vor fi aleşi alţii noi în loc, pe ordi­nea de zi fiind şi rec­ti­fi­ca­rea buge­tu­lui de veni­turi şi chel­tu­ieli al Nept­un Olimp SA pen­tru anul 2015. Can­di­da­tu­ri­le pen­tru pos­tu­ri­le de admi­nis­tra­tori pot fi depu­se la sedi­ul Nept­un Olimp SA până pe 26.08.2015.

În ace­ea­şi zi de 14.09.2015 este con­vo­ca­tă şi AGA extra­or­di­na­ră, în care se va lua în dis­cu­ţie apro­ba­rea vân­ză­rii a două tere­nuri din sta­ţiu­nea Nept­un- unul de 143,86 metri pătra­ţi, limi­trof sud Vila 7, res­pec­tiv unul de 327,92 metri pătra­ţi, de acces la Hotel Suli­na.

Nept­un Olimp SA a fost con­dus până acum de un CA alcă­tu­it din Horia Mari­us Ţuţu­ia­nu, Dari­us Geor­gel Vodă, Anca Lau­ra Ione­scu, Dra­goş Călin şi Miha­il Voicu, fun­cţia de direc­tor gene­ral fiind ocu­pa­tă de Cătă­lin Miha­il Cara­cos­tea.

Nept­un Olimp SA are ca ave­re Com­ple­xul de Vile Olimp, alcă­tu­it din vile­le de 4 ste­le Afro­di­ta, Hera, Ate­na, Ire­ne şi Arte­mis, cu un total de 30 de locuri de caza­re, două auto­ca­re de 3 ste­le, o secţiu­ne de pla­jă în Nept­un, res­ta­u­ran­tul de 3 ste­le La Bar­chet­ta, cu 336 de locuri şi Piz­ze­ria Com­plex Inter­na­tio­nal din Olimp.

Con­ti­nu­a­rea, AICI. 10.08.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele