Daewoo — Mangalia, o piatră de moară de gâtul acţionarului sud coreean

1
197

daewoo-mangalia

Difi­cul­tă­ţi­le prin care tre­ce cel de-al doi­lea mare con­struc­tor de nave al lumii, com­pa­nia sud core­ea­nă Daewoo Shi­pbu­il­ding & Mari­ne Engi­ne­e­ring Co. (DSME), con­ti­nuă să ocu­pe pri­ma pagi­nă a publi­ca­ţi­i­lor de spe­cia­li­ta­te.

Com­pa­nia a înre­gis­trat pier­deri uri­a­şe în al doi­lea tri­mes­tru al anu­lui 2015 şi duce o lip­să acu­tă de capi­tal de lucru. Acţio­na­rul majo­ri­tar KDB ar urma să pom­pe­ze 1,7 mili­ar­de de dolari în com­pa­nie, pen­tru a o aju­ta să iasă din cri­za finan­ci­a­ră.

Infu­zia de lichi­di­tă­ţi va fi însoţi­tă de măsuri de redu­ce­re a pier­de­ri­lor. Potri­vit arti­co­lu­lui inti­tu­lat DSME stă cu ochii pe tăie­ri­le din Man­ga­lia”, publi­cat de „Tra­deWin­ds”, prin­tre cele mai recen­te opţiuni de reor­ga­ni­za­re a com­pa­niei se numă­ră: redu­ce­rea acti­vi­tă­ţii la şan­ti­e­rul naval din Româ­nia (este vor­ba de Daewoo — Man­ga­lia Hea­vy Indus­tries — DMHI, la care DSME este acţio­nar majo­ri­tar) şi renu­nţa­rea la acti­ve­le din Chi­na. În ce con­stau „tăie­ri­le” de la Daewoo — Man­ga­lia nu se pre­ci­zea­ză. Sau poa­te că pla­nu­ri­le sal­va­toa­re nu au fost, încă, defi­ni­ti­va­te. Un lucru este clar, con­du­ce­rea DSME este inte­re­sa­tă să sca­pe de toa­te acti­ve­le care afec­tea­ză acti­vi­ta­tea com­pa­niei.

Daewoo — Man­ga­lia Hea­vy Indus­tries a deve­nit o pia­tră de moa­ră, care atâr­nă prea greu de gâtul DSME. Com­pa­nia din Româ­nia se află într‑o sta­re fali­men­ta­ră, fiind cocoşa­tă de pier­deri şi dato­rii, iar în jurul ei a cres­cut o întrea­gă eco­no­mie sub­te­ra­nă, care o vlă­gu­ieş­te şi mai tare.

Con­ti­nu­a­rea, AICI.

13.08.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele