SPECTRAL”, un film cu și despre LUIZA CALA, artist plastic din Mangalia

0
573

SPECTRAL”, un film cu și despre LUIZA CALA.

Pri­e­te­na noas­tră Lui­za Cala ne‑a tri­mis acest splen­did film docu­men­tar de artă pe care vi‑l împăr­tă­șim cu mare bucu­rie.

luiza_cala_spectral_dot_spot_media

Un pic de culoa­re loca­lă”, așa defi­neș­te sin­te­tic, ero­i­na fil­mu­lui, aceas­tă explo­ra­re a lumii sale de artist plas­tic con­sa­crat. Pic­tu­ri­le sale expri­mă fan­tas­ti­cul, magia, vise­le, nudi­ta­tea și ero­tis­mul, toa­te des­co­pe­ri­te într-un uni­vers supra­re­a­list. Regia fil­mu­lui este sem­na­tă de Mădă­li­na Țur­ca­nu, iar ima­gi­nea, de Vic­tor Luca Gre­cu.

Sur­sa: youtu.be. Mai mult, AICI.


Man­ga­lia News, Joi, 16 iulie 2015.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply