Plajele, pline de şezlonguri. Turiştii nu mai au unde să stea pe prosop

0
335

sezlonguri

Lito­ra­lul a fost împân­zit de turi­şti, zile­le tre­cu­te. Am avut deja cel mai aglo­me­rat week-end din acest sezon şi se anu­nţă aglo­me­ra­ţie mare în con­ti­nu­a­re. Pe une­le pla­je, abia dacă se mai găseş­te câte un loc, iar turi­ş­tii se plâng că nu au unde să se bron­ze­ze, admi­nis­tra­to­rii pla­je­lor inter­zi­cân­du-le să-şi întin­dă cear­cea­fu­ri­le lân­gă şez­lon­guri.

Pro­te­cţia Con­su­ma­to­ri­lor a pri­mit deja nume­roa­se sesi­zări de la per­soa­ne care spun că nu au fost lăsa­te să-şi pună pro­soa­pe­le pe nisip, ci obli­ga­te să închi­ri­e­ze un şez­long.

Nu mi se pare nor­mal ca toa­tă pla­ja să fie ocu­pa­tă de paturi sau şez­lon­guri şi cei­la­lţi, care vor să stea numai două-trei ore sau să stea pe nisip, să nu fie lăsa­ţi să stea pe cear­ceaf. În Mama­ia, nu mai ai unde să te duci la pla­jă. Tre­bu­ie să le dai lor bani pe patu­ri­le lor. Am fost zile­le tre­cu­te cu cei doi copii. Pe căl­du­ri­le astea, nu putem să stăm mai mult de două ore pe pla­jă cu ei, aşa că nu se jus­ti­fi­că să închi­ri­em şez­long. Ne aşe­za­sem lân­gă apă, pen­tru a fi mai uşor să‑i supra­ve­ghem, dar am fost ruga­ţi să ne mutăm din faţa şez­lon­gu­ri­lor, să ne ducem în spa­te, după toa­te rân­du­ri­le de paturi. Adi­că la mar­gi­nea pla­jei. Şi, pen­tru că am voci­fe­rat, am fost poftit să merg în altă par­te, pe moti­vul că aces­tea sunt regu­li­le la ei pe pla­jă”, ni s‑a plâns Vio­rel Conu, din Crai­o­va.

O tre­i­me din pla­jă, libe­ră pen­tru pro­soa­pe…

Mai mult, în cugetliber.ro, 14.07.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply