Lucian Luca: “Avem mari aşteptări de la sportivii din Mangalia”

0
325
Sala Sporturilor din Constanta, gazda Naţionalelor de lupte pentru cadeţi.

salalupte

Sâm­bă­tă, 11 iulie, la Sala Spor­tu­ri­lor din Con­stanţa, se dă star­tul Cam­pi­o­na­tu­lui Naţio­nal de lup­te libe­re, lup­te femi­ni­ne şi gre­co-roma­ne pen­tru cadeţi. Com­pe­ti­ţia înce­pe la ora 9.00. 

La edi­ţia din acest an, s‑au înscris apro­xi­ma­tiv 500 de lup­tă­tori, cu atât mai mult cu cât cuce­ri­rea unei meda­lii ofe­ră spor­ti­vi­lor oport­u­ni­ta­tea de a se cali­fi­ca la Cam­pi­o­na­te­le Euro­pe­ne. 

Cu oca­zia desfă­şu­ră­rii eve­ni­men­tu­lui la malul mării, Fede­ra­ţia Româ­nă de Lup­te (FRL) a orga­ni­zat, la Efo­rie Sud, un curs de per­fe­cţio­na­re pen­tru antre­no­rii şi pro­fe­so­rii de lup­te. 

Ne bucu­răm foar­te mult că am putut orga­ni­za încă o com­pe­ti­ţie de ase­me­nea amploa­re la Con­stanţa. Aces­tea sunt intenţi­i­le noas­tre, să încer­căm să găz­duim cât mai mul­te com­pe­ti­ţii”, a decla­rat, pen­tru „Cuget Liber”, Lucian Luca, vice­preşe­din­te­le FRL şi preşe­din­te­le Aso­ci­a­ţi­ei Spor­ti­ve Muni­ci­pa­le Cal­la­tis mg Man­ga­lia. 

Cât des­pre spor­ti­vii din Man­ga­lia, Lucian Luca spe­ră să obţi­nă „paşa­por­tul” pen­tru Euro­pe­ne. 

Noi ne dorim să cuce­rim meda­li­i­le naţio­na­le, dar mai ales să ne cali­fi­căm la Euro­pe­ne. Pe plan naţio­nal, ne-am afir­mat şi am demon­strat ce putem, vrem să tre­cem la nivel inter­na­ţio­nal. De acum, avem alte aştep­tări, mai mari”, a adă­u­gat Lucian Luca.

Vineri sea­ra, a avut loc şedinţa teh­ni­că. Pro­gra­mul cam­pi­o­na­tu­lui este urmă­to­rul: sâm­bă­tă, între ore­le 9.00 — 13.00 şi 16.00 — 19.00; dumi­ni­că, între ore­le 9.00 ‑13.00. 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele