În acest weekend, Mamaia va fi capitala sportului, iar sudul litoralului va fremăta de muzică

0
308

În acest weekend

În vre­me ce în sta­ţiu­nea Mama­ia au loc mai mul­te eve­ni­men­te spor­ti­ve, în sudul lito­ra­lu­lui, pe pla­jă, vor fi con­cer­te de zile mari.

Sâm­bă­tă, în sta­ţiu­nea Mama­ia sunt pro­gra­ma­te două mari eve­ni­men­te spor­ti­ve. În Pia­ţe­ta Cazi­no din Mama­ia se va desfă­şu­ra gala Super­kom­bat, care înce­pe la ora 20.00. Prin­tre spor­ti­vii care vor lup­ta în gală se numă­ră Bogdan Sto­ica, Raul Căti­naş şi Andrei Sto­ica, ulti­mul urmând să-şi ape­re titlul mondi­al în faţa olan­de­zu­lui Fred Sik­king, în meci­ul cap de afiş al galei de la Mama­ia. Preţul unui bilet este de 50 de lei. 

Tot sâm­bă­tă, la Pia­ţe­ta Per­la, are loc com­pe­ti­ţia „Cea mai mare oră de sport din Româ­nia“, eve­ni­ment care se desfă­şoa­ră între ore­le 9.00 şi 21.00. Pe par­cur­sul între­gii zile vor avea loc demon­stra­ţii de fit­ne­ss, pre­cum Kan­goo Jumps, Zum­ba, Ste­el Pro­grams, Rebo­und AAS, Func­tio­nal Trai­ning, Khai Bo, Aero­bic, Fotbal, Skandenberg.

(…) Sudul lito­ra­lu­lui a pre­gă­tit pen­tru turi­şti două zile pli­ne. Sâm­bă­tă, pe pla­ja din­tre Saturn şi Venus va fi un con­cert extra­or­di­nar. Vor urca pe sce­nă Smi­ley, Lore­da­na, Vol­taj, Vama, Holo­graf şi Vunk. Eve­ni­men­tul înce­pe de la ora 19.30.

Dumi­ni­că, înce­pând cu ora 20.00, veţi putea ascul­ta pie­se cele­bre inter­pre­ta­te de arti­ş­tii de la Tea­trul Naţio­nal de Ope­ră şi Balet „Oleg Dano­v­s­ki Con­stanţa“, într-un con­cert sen­za­ţio­nal de rock sim­fo­nic. Intra­rea este libe­ră la ambe­le evenimente.

Cites­te mai mult: adev.ro/nsamtc, 31.07.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply