Corala Arhiepiscopiei a obținut aurul în Germania!

0
284

corala-teodoxa-arhiepiscopia-constanta

Arhi­e­pi­sco­pia Tomi­su­lui este repre­zen­ta­tă de două cora­le la Magde­bu­rg, în Ger­ma­nia, unde se des­fă­șoa­ră, în para­lel, com­pe­ti­ți­i­le Euro­pean Cho­ir Games și Grand Prix, între 5 și 12 iulie. Cora­le­le „Armo­nia” și „Teo­do­xa” sunt cele care repre­zin­tă Arhi­e­pi­sco­pia Tomi­su­lui. Pri­ma care a intrat în con­curs este cora­la „Teo­do­xa”, care a par­ti­ci­pat, în cadrul ”Euro­pean Cho­ir Games”, la sec­țiu­nea Coruri de came­ră, unde a obți­nut meda­lia de aur.

Cora­la con­stăn­țea­nă, diri­ja­tă de Vale­riu Cro­i­to­ru, a inter­pre­tat „O sacrum con­vi­vi­um“ (com­po­zi­tor Ludo­vi­co da Via­da­na), „Iac-așa“ (Gavri­il Musi­ces­cu), „Ave Maris Ste­l­la“ (Edward Gri­eg) și „Kries­tu Tvo­je­mu“ (Otto Groll).

La aceas­tă sec­țiu­ne au par­ti­ci­pat coruri din Rusia, Polo­nia, Turcia.

Vineri sea­ră a intrat în con­curs și cora­la „Armo­nia”, la com­pe­ti­ția Grand Prix.

Cris­ti­na Cle­șiu, telegrafonline.ro, 11.07.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply