Angajaţii DMHI pot răsufla uşuraţi? Conducerea Daewoo-Mangalia Heavy Industries S.A. susține că firma va funcționa în continuare

0
128
Booking.com

dmhi1

Repre­zen­tan­ții SC Daewoo Man­ga­lia Hea­vy Indus­tries S.A. (DMHI) au dat publi­ci­tă­ții un comu­ni­cat de pre­să în care ara­tă fap­tul că, deși au fost anti­ci­pa­te anu­mi­te pier­deri din cau­za scum­pi­rii mate­ri­a­le­lor de con­struc­ții, aces­tea nu vor avea un impact major asu­pra com­pa­niei, prin urma­re acti­vi­ta­tea DMHI nu va fi afec­ta­tă: 

Daewoo-Man­ga­lia Hea­vy Indus­tries S.A. pre­ci­zea­ză că sin­gu­ră pozi­ţie ofi­ci­a­lă a acţio­na­ru­lui prin­ci­pal — Daewoo Shi­pbu­il­ding & Mari­ne Engi­ne­e­ring Co. Ltd.(DSME) este docu­men­tul ane­xat, pe care vi‑l trans­mi­tem atât în vari­an­ta ofi­ci­a­lă sem­na­tă de către Preşe­din­te­le şi CEO-ul DSME, cât şi tra­du­ce­rea în lim­ba româ­nă. Aşa cum se poa­te obser­vă, în tex­tul docu­men­tu­lui emis de către DSME se citea­ză şi pozi­ţia ofi­ci­a­lă a Korea Deve­lo­p­ment Bank (KDB) cu pri­vi­re la situ­a­ţia actu­a­lă a DSME.

Pen­tru a evi­ta ori­ce fel de con­fu­zii sau publi­ca­rea unor aspec­te necon­for­me cu rea­li­ta­tea, rugăm mass-media ca, îna­in­te de a da publi­ci­tă­ţii arti­co­le cu refe­ri­re la aspec­te­le de mai sus, să ia notă de pre­zen­tul Comu­ni­cat de Pre­să, inclu­siv docu­men­tul ofi­ci­al ane­xat.”

În secţiu­nea docu­men­te puteţi citi comu­ni­ca­tul res­pec­tiv.

Sur­sa: ziuaconstanta.ro, 24.07.2015.

piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele