Vicepreședintele Academiei de Fotbal Gheorghe Hagi, noul lider al PSD Mangalia

0
272

neculai tanasa

Soci­al-demo­cra­ții din Man­ga­lia și-au ales, dumi­ni­că, în cadrul unei con­fe­rin­țe, noul pre­șe­din­te. Este vor­ba des­pre Necu­lai Tăna­să, fost fotba­list la Cal­la­tis Man­ga­lia și FC Farul și, de ase­me­nea, fost pre­șe­din­te al FC Farul. În pre­zent, noul lider al PSD Man­ga­lia este vice­pre­șe­din­te­le Aca­de­mi­ei de Fotbal Ghe­or­ghe Hagi.

La eve­ni­ment au par­ti­ci­pat sena­to­rul Nico­lae Moga, pre­șe­din­te­le inte­ri­mar al Orga­ni­za­ți­ei Jude­țe­ne a PSD Con­stan­ța și Cris­ti­nel Dra­go­mir, secre­ta­rul exe­cu­tiv al orga­ni­za­ți­ei.

ziuaconstanta.ro, 14.06.2015.Soci­al-demo­cra­ții din Man­ga­lia și-au ales, astăzi, în cadrul unei con­fe­rin­țe, noul pre­șe­din­te. Este vor­ba des­pre Necu­lai Tăna­să, fost fotba­list la Cal­la­tis Man­ga­lia și FC Farul și, de ase­me­nea, fost pre­șe­din­te al FC Farul. În pre­zent, noul lider al PSD Man­ga­lia este vice­pre­șe­din­te­le Aca­de­mi­ei de Fotbal Ghe­or­ghe Hagi.
La eve­ni­ment au par­ti­ci­pat sena­to­rul Nico­lae Moga, pre­șe­din­te­le inte­ri­mar al Orga­ni­za­ți­ei Jude­țe­ne a PSD Con­stan­ța, dar și Cris­ti­nel Dra­go­mir, secre­ta­rul exe­cu­tiv al orga­ni­za­ți­ei.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply