Vals şi Ciuleandra la al doilea concert André Rieu de la București (VIDEO)

0
277

André Rieu şi Orches­tra Johann Stra­uss au încân­tat publi­cul în Pia­ţa Con­sti­tu­ţi­ei. A fost al doi­lea con­cert susţi­nut la Bucu­reşti din seria de şap­te pro­gra­ma­te. Au fost pes­te 12.000 de spec­ta­tori.

Pen­tru iubi­to­rii genu­lui a fost o sea­ră de neu­i­tat, pre­să­ra­tă cu momen­te muzi­ca­le româ­neşti, pe lân­gă val­su­ri­le care l‑au făcut fai­mos. Vio­lo­nis­tul olan­dez este pla­sat în topul Bill­bo­ard între pri­mii 10 cei mai boga­ţi arti­şti din lume.

andre-rieu-bucuresti

 

André Rieu a spus poves­tea fie­că­rei pie­se muzi­ca­le ale­se. Şi a dia­lo­gat cu publi­cul până la final de show. Iar când a ajuns la vals, româ­nii l‑au acom­pa­ni­at în paşi de dans.

Fina­lul de con­cert a fost nea­ş­tep­tat în Pia­ţa Con­sti­tu­ţi­ei, pen­tru că momen­tul de tre­ce­re de la vals la Ciu­lean­dra s‑a făcut în doar câte­va minu­te.

Nu au lip­sit bisu­ri­le în faţa clă­di­rii Par­la­men­tu­lui. Tan­de­mul Andre Rieu — Ghe­or­ghe Zam­fir i‑a bucu­rat nespus pe spec­ta­tori.

Mai mult, AICI.

09.06.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply