Tâlhari toxici! Turiştii de pe plaja din Vama Veche, lăsaţi fără bani, după ce sunt adormiţi cu un spray misterios

0
267

Scrisoare deschisă către Poliţie: „Ni se fură bunurile din corturi!”

vama_sursa_panoramio

Sur­sa foto: panoramio.com

Un tânăr care şi‑a petre­cut mini­va­canţa de Rusa­lii în Vama Veche susţi­ne că hoţii au acţio­nat noap­te de noap­te. Aces­ta s‑a tre­zit cu banii şi tele­fo­nul fura­te, pre­ju­di­ci­ul fiind de 4.000 de lei, la fel şi alţi tineri care şi-au montat cor­tu­ri­le în zonă. Turis­tul bănu­ieş­te că hoţii au o meto­dă ine­di­tă de acţiu­ne şi anu­me că folo­sesc un spray spe­cial pen­tru a te ameţi ca ei să-şi poa­tă face trea­ba în voie. În acest sens, el a redac­tat o scri­soa­re adre­sa­tă şefi­lor de pos­turi din zonă şi nu numai. Poli­ţi­ş­tii au declanşat cer­ce­tă­ri­le însă aceş­tia au pre­ci­zat că în plân­geri nu s‑a spe­ci­fi­cat nimic cu pri­vi­re la res­pec­ti­ve­le spray-uri.

Epi­so­dul din vara anu­lui 2013, când o fami­lie acu­za că a fost ador­mi­tă de hoţi cu un spray spe­cial şi a rămas fără bunu­ri­le pe care le avea în cort, s‑a repe­tat şi în mini­va­canţa de Rusa­lii de anul aces­ta. Acest lucru îl susţi­ne un tânăr din Plo­ieşti, care a vrut să petrea­că puţin timp la malul mării, cu cor­tul, în Vama Veche. El a menţio­nat că s‑a dus la cul­ca­re şi, a doua zi dimi­nea­ţă, s‑a tre­zit fără por­to­fel şi tele­fon mobil. Tot­o­da­tă, prin ace­ea­şi expe­rienţă au tre­cut şi alţi tineri care au cam­pat în zonă.

În ziua de vineri, 29 mai 2015, am ajuns în loca­li­ta­tea Vama Veche şi mi-am insta­lat cor­tul pe pla­jă, în drep­tul tera­sei La Şoni, prin­tre alte 30 cor­turi pozi­ţio­na­te deja în acel loc. În dimi­nea­ţa zilei urmă­toa­re, sâm­bă­tă 30 mai 2015, m‑am tre­zit la ore­le 6.30 con­sta­tând că fer­moa­rul cor­tu­lui era des­chis şi din cort lip­seau banii din por­to­fel, 2.500 lei – iar por­to­fe­lul arun­cat pe jos gol, şi lip­sa tele­fo­nul mobil (valoa­re 1.500 lei). Por­to­fe­lul şi tele­fo­nul le-am avut ascun­se în hai­ne­le împă­tu­ri­te şi aşe­za­te la cap pe sal­tea, nu lăsa­te aiu­rea!”, a spus Bogdan Mihai, din Plo­ieşti. Aces­ta susţi­ne că a sunat la 112, de pe tele­fo­nul paz­ni­cu­lui de la res­pec­ti­va tera­să şi, în 10 minu­te, a sosit maşi­na Poli­ţi­ei Vama Veche.

Am mers la sediu, am dat decla­ra­ţii, am pri­mit număr de Dosar Penal (Biro­ul Poli­ţi­ei Vama Veche — 2 Mai) nr. 293513. Exis­tă şi dosar penal nr. 293514 pe nume­le unui cuplu de pri­e­te­ni din Bucu­reşti, vecini de cort, căro­ra la fel le‑a fost jefu­it cor­tul în timp ce aceş­tia dor­meau, le-au fost fura­ţi bani, tele­foa­ne, hai­ne, lan­ter­ne, încă­lţă­min­te sport; spre noro­cul lor che­i­le de la maşi­nă le-au găsit arun­ca­te pe pla­jă, la mică dis­tanţă de cort”, a mai rela­tat Bogdan. Potri­vit aces­tu­ia, şi alte cor­turi au fost găsi­te cu feres­tre­le şi fer­moa­re­le des­chi­se însă fără a lip­si bunuri.

Metoda infractorilor: pulverizează substanţe care provoacă un somn adânc?

Citiți mai mult în replicaonline.ro, Mier­curi, 3 iunie 2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele