Teodorovici: Cine vrea să dea bacşiş băiatului care aduce pizza merge la unitate pentru bon fiscal

0
165

Per­soa­ne­le care livrea­ză piz­za la domi­ci­liu sau la birou pot pri­mi un bacşiş, dar numai dacă este lăsat la fir­ma unde aces­tea lucrea­ză, cum­pă­ră­to­rul având obli­ga­ţia să se depla­se­ze la acea loca­ţie pen­tru a le fi eli­be­rat bonul fis­cal, con­si­de­ră minis­trul Finanţe­lor, Eugen Teo­do­ro­vici.

eugen-teodorovici-mihai-dascalescu

Teo­do­ro­vici: Cine vrea să dea bacşiş băi­a­tu­lui care adu­ce piz­za, mer­ge la uni­ta­te pen­tru bon fis­cal. (Ima­gi­ne: Mihai Dascalescu/Mediafax Foto).

El a răs­puns ast­fel, între­bat de pre­să cum este fis­ca­li­zat baci­şul dat celor care livrea­ză piz­za.

Dacă eu vreau să dau bacşiş băi­a­tu­lui care îmi adu­ce piz­za, cum rezolv, dom­nu­le minis­tru ?”, l‑a între­bat un jur­na­list pe minis­tru, aces­ta explicându‑i că, dacă este mulţu­mit de “gus­tul şi ser­vi­ci­i­le pres­ta­te”, îi poa­te da bacşiş.

Între­bat însă în con­ti­nu­a­re cum poa­te fi dat aces­tu­ia bacşiş fără să pri­meas­că bon fis­cal, minis­trul a răs­puns: “Dacă dori­ţi să lăsa­ţi un bacşiş, mer­geţi la uni­ta­tea res­pec­ti­vă, iar aco­lo, pe casă, bate bonul fis­cal, bacşi­şul res­pec­tiv, şi asta este. Sau cu taxi­ul, vreţi să mă între­ba­ţi şi de taxiuri, dacă mer­geţi cu taxi?”.

(…) Guver­nul a decis recent să legi­fe­re­ze bacşi­şul, care să fie ast­fel evi­denţi­at pe un bon fis­cal sepa­rat şi va fi taxat cu 16%.

Mai mult, pe mediafax.ro, Luni, 4 mai 2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele