Sunt în plină desfășurare Zilele Școlii “Gala Galaction” din Mangalia

0
254

zilelescoliigalagalactionmangalia

Zile­le Şco­lii „Gala Galac­tion“ din Man­ga­lia.

Potri­vit direc­to­ru­lui „Gala Galac­tion“, prof. Adri­a­na Popes­cu, aceas­ta este a 16‑a edi­tie a Zile­lor Şco­lii.

Una din­tre cele mai renu­mi­te uni­tă­ţi de învă­ţământ din judeţul Con­stan­ța, Școa­la „Gala Galac­tion“ Man­ga­lia întâm­pi­nă noua gene­ra­ţie de elevi cu ofer­te edu­ca­ţio­na­le de nivel euro­pean, dato­ra­te atât con­di­ţi­i­lor mate­ri­a­le, cât şi das­că­li­lor de aici.

Pe par­cur­sul eve­ni­men­tu­lui „Copi­lă­rie în lumi­nă“, micu­ţii s‑au dis­trat de minu­ne, ele­vii fiind cei ce i‑au îndru­mat pe copi­ii de la gră­di­ni­ţe­le din oraș.

Zile­le­le Şco­lii „Gala Galac­tion“ mai cuprind con­cur­suri de mate­ma­ti­că, româ­nă, engle­ză şi isto­rie, „Galac­ti­e­nii au talent“, para­de, meciuri de fotbal şi han­d­bal, ală­tu­ri de alte nenu­mă­ra­te acti­vi­tă­ţi artis­ti­ce.

sur­sa: tvlitoral.ro.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply