Radu Mazăre a demisionat de la conducerea Primăriei Constanţa

0
295

Radu Mază­re, aflat în arest pre­ven­tiv în dosa­rul în care este acu­zat că a luat mită nouă mili­oa­ne de euro de la fir­me pe care le‑a spri­ji­nit în obţi­ne­rea de auto­ri­za­ţii, a demi­sio­nat, vineri, de la con­du­ce­rea Pri­mă­ri­ei Con­stanţa, trans­mi­te cores­pon­den­tul MEDIAFAX.

radu-mazare-alexandru-raita

Radu Mază­re a demi­sio­nat de la con­du­ce­rea Pri­mă­ri­ei Con­stanţa.

Potri­vit unui comu­ni­cat al Pri­mă­ri­ei Con­stanţa, Radu Mază­re şi‑a dat demi­sia din fun­cţia de pri­mar al muni­ci­pi­u­lui. Demi­sia a fost îna­in­ta­tă Con­si­li­u­lui Local şi Pri­mă­ri­ei Con­stanţa de către Radu Mază­re, printr‑o scri­soa­re olo­gra­fă, fiind adu­să la cunoş­tinţa pre­fec­tu­lui judeţu­lui, Con­stan­tin Ion.

În scri­soa­re, Radu Mază­re a expli­cat moti­ve­le demi­si­ei, pre­ci­zând că stre­sul chi­nul şi nedrep­tă­ţi­le la care a fost supus în ulti­ma peri­oa­dă nu jus­ti­fi­că dorinţa de a face bine ora­şu­lui, edi­lul trans­mi­ţând, în ace­la­şi timp, şi un mesaj către con­stă­nţeni.

SCRISOAREA lui Radu Mază­re

Mai mult, pe mediafax.ro, Vineri, 22 mai 2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply